Boseberg

Välskött i ett block
Areal: 38 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 8/8 2024
Skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca 7 000 m³sk. Jakträtt i viltvårdsområde.

Virkesproduktion eller skoglig råvara?

Genom Areal i Karlstad ges nu möjligheten att investera i en välskött skogsfastighet med bra arrondering och valmöjligheter. Egendomen består av ca 38 hektar produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca 7 000 m³sk. Skogstillståndet utgörs till största del av skog i övre medelåldern med ett möjligt uttag om 3 800 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Fastigheten ger dig goda intäktsmöjligheter både nu och i framtiden.

Jakträtt i viltvårdsområde om 4 248 hektar.

Kontakta Areal

Gustav Thorvall

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Boseberg

Gustav Thorvall

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Gustav Thorvall, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Egendomens totala areal uppgår till 38,4 hektar varav 38,1 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Fastighetens bedömda virkesförråd uppgår till 6 990 m³sk vilket motsvarar ett genomsnitt om 183 m³sk per hektar. Tillväxten är god med en medelbonitet om 6,2 m³sk per hektar vilket motsvarar en årlig tillväxt om 217 m³sk per år. Trädslagsfördelningen är jämnt fördelad mellan tall och gran, 44 % tall, 40 % gran och 16 % löv.

Skogstillståndet är välskött och utgörs till största del av medelåldersskog och avverkningsmogen skog vilket ger en ny ägare flera valmöjligheter. I huggningsklasserna S1 och S2 uppgår virkesvolymen till 3 820 m³sk. Egendomen har en god ägofigur och tillgänglighet. Skogsbruksplanen är upprättad av Rolf Ljungberg under maj 2024.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Bosebergs viltvårdsområde som omfattar 4 248 hektar. Där bedrivs jakt på älg och småvilt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Boseberg 1:14

Ägare

Rickard Zamuhl 1/2
Britt-Inger Zamuhl 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 36,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,1 ha
Skogsimpediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 38,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 2 228 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 2 231 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygdsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysiska personer som inte har varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Torsby kommun under den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Mäklarassistent

Oskar Nilsson
Oskar Nilsson
Skogsmästare
Civilekonom
076-106 97 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Boseberg & vill bli kontaktad

Mäklaren för Boseberg kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier