Botolfsbo

Välskött skog i ett skifte
Areal: 91 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 18/11 2020
Välarronderad skogsfastighet i Falu kommun som erbjuder möjlighet till skogsbruk, jakt och rekreation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (18)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen för Botolfsbo 9:1 upprättades i september 2020 av Per Dverstorp, Foran Forest AB. Fastigheten domineras av välskötta gallringsskogar inom åldern 25-40 år (84%) vilket borgar för hög löpande tillväxt över tid.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 68,4 hektar och virkesförrådet är uppskattat till 7 091 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 104 m3sk/ha. Medelboniteten bedöms till 5,5 m3sk/ha och år för fastigheten och tillväxten under 2021 bedöms till 415 m3sk. Trädslagsfördelningen är enligt skogsbruksplanen 72 % tall, 15 % gran och 13 % löv. Åldersklassfördelning har en tyngdpunkt i yngre och medelålders skogar där den löpande tillväxten är mycket hög.

För mer information skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På fastigheterna finns för närvarande inga nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen.
På fastigheten finns det tre områden som är klassade som sumpskog, källa Skogsstyrelsen/SeSverige. Dessa ligger in anslutning till myrmarkerna på fastigheten. För mer information se skogsbruksplan.

Jakt

Jakten är upplåten på ett-årigt avtal till en privatperson och löper till 2021-06-30. Fastigheten ingår i Lumshedens älgskötselområde. Ersättningen för arrendet uppgår innevarande jaktår till 2 200 kr + moms.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Botolfsbo 9:1

Ägare

Tomas Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 91,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 68,4 ha
Skogsimpediment 19,6 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 88,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 589 000 kr
Skogsimpediment 60 000 kr
Summa: 1 649 000 kr

Inteckningar

Fastigheten ingår i dagsläget i en större saminteckning. På tillträdesdagen kommer det finnas pantbrev om 3 000 000 kr i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning