Botorp

11 ha bete och 22 ha bördig ek-/lövdominerad skogsmark i Botorp nära Linderås.
Areal: 34 ha
Kommun: Tranås
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
Anbudsdag: 15/4 2019
I Linderås församling, utmed vägen mot Gränna, ligger fastigheten Botorp 1:1, del av. Fastigheten utgörs av ett skifte med bördig skogsmark och trevliga ek-/lövbestånd. Areal ca 34 ha varav 22 ha skogsmark och 11 ha betesmark. Virkesförråd ca 2 900 m3sk. Inga byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Jordbruksmark

Fastighetens jordbruksmark utgörs av ca 11,5 ha betesmark enligt skogsbruksplanen. Jordbruksmarken är upplåten till 2019-12-31.

Med nuvarande brukare av jordbruksmarken har uppgörelsen varit att brukaren nyttjat betesmarken vederlagsfritt mot att jordägaren erhållit EU-stöden (betesstöd, gårdsstöd och förgröningsstöd om totalt ca 28 000 kronor för 2018, exklusive ev kompensationsstöd). EU-stöden för 2019 tillfaller säljaren i sin helhet.

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Vida - Olof Johansson, i mars 2019. Avdelnings-beskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogs-marksareal 22,1 ha och virkesförrådet 2 923 m3sk. Trädslagsfördelning: gran 22 %, ek 29 %, björk 27 %, asp 11 % samt klibbal 11 %. Bonitet 9,2 m3sk/ha. Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Nuvarande ägare har erhållit ersättning, inom landsbygdsprogrammet, från Skogsstyrelsen/EU för miljöinvestering avseende Botorps ekbestånd (avd 1, 2 och 3).

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2020-06-30. Vederlaget för denna period tillfaller säljaren i sin helhet.

Fiske

Med fastigheten följer inget fiske.

Rättsförhållande

Fastighet

TRANÅS BOTORP 1:1, del av (ca 34 ha mark öster om väg 133)

Ägare

Carl Johan Rösiö 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,1 ha
Inägomark 11,5 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 34,5 ha

Taxeringsvärde

Aktuellt taxeringsvärde för fastigheten saknas. Ett nytt sådant kommer att fastställas efter lantmäteriförrättningen.

Inteckningar

Med fastigheten följer inga penninginteckningar.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Botorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning