Bötsle

Skog, åker & stuga
Areal: 122 ha
Kommun: Härnösand
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 3 250 000 SEK
Skogsfastighet i två skiften med inägomark och enklare stuga trevligt belägen vid Lill-Gåstjärnen.

Skogsfastighet om 122,5 ha belägen ca 10 km norr om Härnösand med huvudsakligen unga skogar och en löpande tillväxt som beräknats till ca 350 m³sk per år under planperioden. Fastigheten består av två närbelägna skiften och den produktiva skogsmarken är om 81,8 ha med beräknat virkesförrådet till ca 8 850 m³sk, 108 m³sk/ha. Det finns även inägomark om ca 6 ha samt en enklare stuga vackert belägen med utsikt över Lill-Gåstjärnen.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Bötsle

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2022 av Enskilda Skog i Norrland AB, Martin Sjödin 073-079 55 43.
Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 81,8 hektar med totalt virkesförråd om 8 837 m³sk, vilket ger ett medeltal om 108 m³sk per hektar. Volymen är uppräknad med ett års tillväxt.

Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 340 m³sk per år och boniteten ligger på 4,5 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 47 % av virkesförrådet, löv 28 % och tall 25 %.

Största andelen skog är röjningsskog R1 & R2 44 % (36,1 ha), gallringsskog i huggningsklassen G1 är 34 % (28 ha) med ett virkesförråd om ca 4 760 m³sk, Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder i huggningsklasserna G2, S2 och S3 är 19 % ( 15,5 ha) med ett virkesförråd om ca 2 560 m³sk. Skog som behöver föryngras är 3 % (2,2 ha). Andelen yngre skog än 20 år är 22 % (17,5 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder som plantering 2,2 ha samt röjning av 35,3 ha under planperioden.

Naturvärden

De kända naturvärdena som finns på fastigheten är två områden som är bedömda som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns flera kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten, bland annat fångsgropar, boplatser och fyndplatser av kvartsavslag m.m. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Härnösands Älgskötselområde. För närvarande bedrivs älgjakten på fastigheten genom Bötsle jaktlag.

Jakten är upplåten med skriftligt arrendekontrakt till och med den 2023-12-31.

Inägomark

Betes/åkermarken (inägomarken) är enligt skogsbruksplanen på 6,1 ha. Marken brukas av en jordbrukare i närområdet genom muntlig upplåtelse.

Stuga

Vid Lill-Gåstjärnen ligger en enklare jaktstuga som ingår i försäljningen. Stugan utgörs av ett rum med påbyggd altan. Enklare förråd med utedass finns intill stugan.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Skogsbilväg från allmänna vägen och mot Bötslebodarnan sköts gemensamt med övriga fastighetsägare som vägen berör. För närvarande sker ingen årliga utdebitering.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected].​

Grustäkt

Äldre grustäkt finns på fastigheten där täkttillståndet har upphört. Möjlighet finns för att ta grus för husbehov.

Rättsförhållande

Fastighet

Härnösand Bötsle 1:17

Ägare

Hans Erik Wiklander 1/2
Maria Olsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 117,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 81,8 ha
Myr/kärr/mosse 5,4 ha
Inägomark 6,1 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 0,8 ha
Berg/hällmark 27,4 ha
Summa: 122,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 97 000 kr
Betesmark 9 000 kr
Skogsmark 1 863 000 kr
Skogsimpediment 86 000 kr
Summa: 2 055 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 55 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Skogsmästare

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bötsle & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bötsle kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier