Bråna sjöskog

Budgivning pågår!
Välskött skog, sjönära tomter samt del av Vänerns Skärgård.
Areal: 71 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 20/8 2018
Bråna sjöskog utgörs av 64 ha samlad och välskött skogsmark, som ligger i ett skifte mellan slätten och Vänern. Vid Vänern, i anslutning till Vita Sannars camping, finns ett detaljplanerat tomtområde med 13 tomter i attraktiva i lägen, längst ut på Örnudden ligger det även en sjöbod. Fastigheten sträcker sig ut i Vänern, där man har en del i Vänerns skärgård.

I anslutning till fastigheten ligger även gården och åkern som även den är till salu, se separat beskrivning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Sjöbod

Enklare Sjöbod i mycket vackert läge som ligger längst ut på Örnudden.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken omfattar 64 ha lättillgänglig mark med bra produktionsförmåga och har ett virkesförråd om ca 12 200 skogskubikmeter. Virkesförrådet utgörs till stor del av slutavverkningsbara och virkesrika tallskogar, gallringskogar med barrblandskog samt mindre andel ungskogar. Skogen är välskött. Se vidare i bilagt utdrag ur den nygjorda skogsbruksplanen.

Jakt

Jakt på älg och småvilt som är tillgänglig för köparen från och med 1/7 2019. Säljaren förbehåller sig intäkten för jakten fram till dess.

Tomtområde

På Örnudden, som ligger i anslutning till Vita Sannars camping, finns en detaljplan för husbyggnation i attraktiva lägen. Detaljplanen berör tre olika fastigheter varav tretton av tomterna ligger på denna fastighet. Tomterna saluförs av Fastighetsbyrån i Mellerud (www.fastighetsbyran.se/kontor/mellerud/)och ligger i prisläget mellan 595 000- 895 000 kr, anslutning för vatten och avlopp ingår. För att se hela detaljplanen gå in på följande länka, www.mellerud.se/media/435462/planbeskrivning-vita-sannar-ornudden.pdf.

Ställplats för husbil, telemast mm

På fastigheten finns områden som hyrs till ställplats för husbilar, telemaster och tennisbana m m som inbringar ca 70 000 kr/år. Dessa beskrivs närmare under rubriken Servitut, nyttjanderätter m m.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Bråna 4:1, del av

Ägare

Christina Bonander 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 64,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 7,1 ha
Summa: 71,5 ha

Taxeringsvärde

Nedan värde är utdrag ur taxeringsenhetens värde på grund av att taxeringsenheten omfattar ett större område. Skogsmark 5 341 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns penninginteckningar om 6 900 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0521-27 27 55
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Bråna sjöskog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning