Branäs

Tilltalande skogsskiften
Areal: 116 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/8 2022
101 ha produktiv skogsmark. Obebyggd fastighet belägen nära Branäs skidanläggning.

101 ha produktiv skogsmark beläget nära Branäs skidanläggning. Fastigheten är obebyggd och virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till drygt 10 000 m³sk med en relativt jämn åldersklassfördelning.

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Branäs

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken uppgår till 101,6 ha och virkesförrådet har uppskattats till 10 219 m³sk. Trädslagsfördelningen är 26% tall, 53% gran, 9% löv och 12 % contorta. Medelboniteten uppgår till 5,1 m³sk. Uppgifterna om skogsmarken kommer från skogsbruksplan upprättad i augusti 2021 av Henrik Ynger. Sedan skogsbruksplanen upprättades har cirka 80 m³fub virke gallrats i avdelningarna 41, 45 och 46. Ingen uppdatering av skogsbruksplanen har gjorts, varken för tillväxt eller avverkning.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Råinjärvs jaktklubb på ettårigt avtal som löper årsvis över jaktåret från 1/7-30/6. Ersättningen är cirka 20 kr per hektar. Eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast sex månader innan det nya jaktåret. Enligt jaktklubbens stadgar har markägare med mer än 50 hektar mark rätt till en jakträtt i klubben. Dock krävs medlemskap vilket beslutas om på årsstämman under våren innan jaktårets början.

Fiske

Fastigheten har 1,6725 % andel i fiskesamfälligheterna Torsby Branäs FS:3 och FS:4.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Branäs 1:138

Ägare

Eva Stenström 1/3
Torbjörn Axelsson 1/3
Ingrid Margareta Axelsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 114,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 101,6 ha
Skogsimpediment 13,8 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 115,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 491 000 kr
Skogsimpediment 47 000 kr
Summa: 1 538 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 200 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras. Fastigheten ligger i ett omarronderingsområde, vilket gör att förvärvstillstånd krävs av alla kategorier av köpare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Branäs & vill bli kontaktad

Mäklaren för Branäs kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier