Brännhult

Brännhult
Areal: 43 ha
Kommun: Alvesta
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 5 600 000 SEK
Vacker gård med välskött jord och skog.

Fin gammal gård med naturskönt läge ca 25 km från centrala Växjö. Gården har variationsrik mark med välskött åker, bördiga granbestånd och vacker lövskog.

Brännhult omfattar ca 43 ha där åker och bete utgör ca 9 ha. Skogsarealen uppgår till ca 32 ha med ett virkesförråd om ca 5 700 m3sk.

På gården finns en större mangårdsbyggnad i behov av renovering/underhåll men med goda grundförutsättningar i form av läge och byggnadsstil. Äldre ladugård och uthus för mindre djurhållning, hästar eller hobbyverksamhet.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik ”Prospekt & Dokument” nedan.

Välkommen på visning

27Maj
Mån 18:00
Visning av byggnader. Anmälan till fastighetsmäklaren senast dagen innan visning.
05Jun
Ons 16:00
Visning av byggnader. Anmälan till fastighetsmäklaren senast dagen innan visning.
Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Brännhult

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 32 bilder
Visa alla 32 bilder

Foto: Bengt Svensson, Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Vacker mangårdsbyggnad med omfattande behov av renovering/underhåll men med goda förutsättningar i form av läge och byggnadsstil att kunna utvecklas till något riktigt fint för ny intresserad ägare. Kök, våtrum, hall och två sovrum är renoverade i samband med försäkringsskada (brand) för ca 10 år sedan. Huset har varit åretruntbebott fram till december 2023.

Enligt fastighetstaxeringsuppgifter är boarean 89 m2 och biarean 89 m2. Areauppgift bedöms felaktig/osäker.

Nedre plan inrymmer stor sal, matrum, vardagsrum, ett mindre rum, hall, våtutrymme, kök, skafferi och köksentré.
Övre plan inrymmer stor sal, tre rum samt hall. Våningsplanet är orört med ursprungliga detaljer väl bevarade och saknar uppvärmning.

Byggnadskonstruktion med grundläggning av gråsten, träbjälklag, stomme av timmer och fasad av träpanel. Nedre plan har 2-glas fönster medan övre plan har enkelglas. Tak av falsad plåt.

Enskilt vatten från grävd brunn med pump och hydrofor i ladugård.
Äldre enskilt avlopp som ej uppfyller gällande krav.
Uppvärmning med luftvärmepump, köksspis fabrikat Viking samt direktverkande elradiatorer.
Köksspis och kakelugn i sal är i bruk (stålrör insatta i murstockar), övriga eldstäder ej i bruk.
Fibernät finns i tomtgräns, huset är ej anslutet.

Magasin

Som en flygel till mangårdsbyggnaden finns ett uthus som inrymmer bilgarage, vedbod, snickarbod och på övre plan finns spannmålsmagasin.

Jordkällare

Nordväst om mangårdsbyggnaden finns en jordkällare med överbyggnad. Tak av plåt.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Ladugård uppförd i vinkel med tak av plåt och eternit. El och vatteninstallation finns. Byggnaden sedvanliga utrymmen från tidigare jordbruksdrift såsom djurstall, loge, vagnbod mm. Här finns utrymmen och möjligheter för mindre djurhållning, hästar eller hobbyverksamhet.

Litet garage med plåttak och grusgolv.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Södra med fältarbete november 2023.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 32,5 ha och virkesförrådet anges till ca 5 716 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning anges till 2 % tall, 74 % gran och 23% löv. Medelbonitet ca 9,5 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 308 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 278 m3sk/år vilket motsvarar ca 4,9% volymförräntning av virkesförrådet.

Jordbruksmark

Arealen uppgår enligt skogsbruksplan till ca 9,1 ha. Enligt Jordbruksverkets blockarealer uppgår arealen till ca 8,48 ha vilken fördelas mellan ca 7,13 ha åkermark och ca 1,35 ha betesmark.

Jordbruksmarken är muntligt upplåten till och med 2024-12-31. Arrendeavgift till nämnt datum tillfaller säljaren.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst finns ett sk objekt med naturvärde, N15264-1996, lövängsrest vilket berör avdelning 40.

Jakt och fiske

Brännhult har variationsrik mark där jordbruksmark och skog växlar vilket ger viltet goda förutsättningar. Fina möjligheter till jakt i mindre skala främst i form av pyrsch- och vakjakt efter rådjur och vildsvin. Nuvarande ägare har inte ingått i något älgjaktlag utan bedrivit älgjakt på kalv i egen regi.

Inga upplåtelser föreligger, ny ägare disponerar jakträtten från tillträdesdagen.

Fastigheten har enligt säljaren andel i samfällt fiske i område av sjön Stråken.

Rättsförhållande

Fastighet

ALVESTA BRÄNNHULT 1:2, m fl.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,5 ha
Inägomark 9,1 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 42,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 289 000 kr
Betesmark 63 000 kr
Skogsmark 2 394 000 kr
Tomtmark 195 000 kr
Bostadsbyggnader 576 000 kr
Ekonomibyggnader 34 000 kr
Summa: 3 551 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 130 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Brännhult & vill bli kontaktad

Mäklaren för Brännhult kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier