Brännmyra

Skogsfastigheter i Brännmyra
Areal: 58 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2022
Två bebyggda skogsfastighet om 58 hektar mark belägna norr om Los i Ljusdals västra kommundel.

Två bebyggda skogsfastigheter efter väg 296 mellan Los och Kårböle i Ljusdals kommun. Fastigheterna består av totalt 58 hektar mark varav 50,5 hektar produktiv skogsmark och är belägna i Brännmyra ca 10 km norr om Los och ca 25 km söder om Kårböle. Äldre gårdstun med bostadsbyggnader och uthus. Talldominerade skogsmarker med ett virkesförråd uppskattat till ca 6 000 m³sk, vilket ger medelförråd om 119 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,6 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt äldre och avverkningsmogna skogar där ca 4 500 m³sk är i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Brännmyra

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1 plan med en boarea om 61 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd på plintar med en stomme i trä som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har plåttak och kopplade två-glas fönster. Bostaden håller en äldre standard och är i behov av renovering. Vattenburen uppvärmning från äldre vedpanna med elpatron. I köket finns även en vedspis. Fastigheten har enskilt vatten från stenlagd brunn och enskilt avlopp till enkammarbrunn för slaskvatten.

Bostadshusets inrymmer hall, badrum med förbränningstoalett och badkar, kök, vardagsrum, sovrum och en inglasad altan med otätt tak.

Gula huset

Äldre bostadshus i 1-½ plan. Byggnaden är uppförd på en stenlagd torpargrund med en stomme av timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett profilplåttak och enkel-glas fönster med innanfönster. Byggnaden har inkopplad el men saknar modern uppvärmning, vatten och avlopp. I byggnaden finns flera eldstäder, vars funktion är okända. Bostaden håller en äldre standard och har nyttjats sparsamt under lång tid och är i behov av renovering.

Bostadshusets nedre plan inrymmer hall, kök och två rum. Övre plan inrymmer hall, kök och ett rum.

Energideklaration och driftskostnader

Då byggnaderna används sparsamt och som fritidshus så kommer ingen energideklaration eller någon driftskostnadskalkyl att upprättas.

Ekonomibyggnader

Uthusbyggnad

Äldre ekonomibyggnad med en uppskattad yta om ca 175 kvm. Byggnaden är delvis uppförd upp plintar och delvis på gjuten platta med en stomme i trä/timmer, stående träpanel under plåttak.

Byggnaden inrymmer snickarverkstad, hydroforrum, fd stall, lider, förrådsutrymmen och höskulle.

Lada

​Lada sammanbyggt med bostadshuset. Byggnadsdelen är uppförd på plintar med en stomme av timmer under plåttak. Inrymmer förvaringsutrymmen.

​​​Slakteri

Byggnad med delvis gjuten golv och delvis uppförd på plintar med en stomme timmer under plåttak. Byggnaden inrymmer slakteri med kylrum, samlingsrum och virkesbod. Slakteriet är för närvarande upplåten till Karlsvall jaktlag på 3 år. Den lösa egendomen i slakteriet tillhör jaktlaget.

Övrigt

Lada sammanbyggt med bostadshuset. Byggnadsdelen är uppförd på plintar med en stomme timmer under plåttak. Inrymmer förvaringsutrymmen.

Slakteri uppfört på plintar med en stomme timmer under plåttak. Byggnaden inrymmer slakteri med kylrum, samlingsrum och virkesbod. Slakteriet är för närvarande upplåten till Karsvalls jaktlag på 3 år. Den lösa egendomen i slakteriet tillhör jaktlaget.

Sommarfex i timmer under plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under augusti månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 50,5 hektar med ett beräknat virkesförråd om 6 005 m³sk vilket ger medelförråd om 119 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 65 %, gran 21 % samt löv 14 %. Ca 4 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på äldre avverkningsmogna skogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheterna ligger inom Karsvalls jaktlags jaktmarker som omfattar ca 1 550 hektar. Jaktledare och kontaktperson är Tommy Borg,
070-3462458. Jakträtten är för närvarande muntligen upplåten till jaktlaget. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med 2023-07-01.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en forn- och kulturlämning registrerad på fastigheten Brännmyra 1:3 i form av ett vägmärke (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheterna (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har inte del i några gemensamhetsanläggning för väg. Väg 296 (allmän) leder rakt i igenom fastigheterna.

Gränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheterna överlåtes obelånade samt fri från penninginteckningar.

Städning och lös egendom

Bostadshusen överlåtes i grovstädat skick. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i byggnaderna. Marken och ekonomibyggnaden överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheterna övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av mark kan ske på egen hand. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Brännmyra 1:2 & 1:3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,5 ha
Myr/kärr/mosse 3,6 ha
Väg och kraftledning 2,8 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 57,8 ha

Taxeringsvärde

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-09-28
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier