Bråsstorp

Skogsskifte vid Bråsstorpssätern
Areal: 11 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Skog
Prisidé: 600 000 SEK
Anbudsdag: 25/6 2024
Skogsfastighet i ett skifte ned mot Rottnen. Möjlighet till skogsbruk, rekreation och jakt.

Skogsfastighet i ett skifte i den bördiga sluttningen ned mot Rottnen. Belägen alldeles invid Bråsstorpssätern. Här ges möjlighet till skogsbruk, rekreation och jakt. Fastigheten är perfekt för den som vill påbörja sitt skogsägande eller för den som vill utöka sitt innehav.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Bråsstorp

Tomas Karlsson

0706386260

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består av 10,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1201 m³sk, vilket motsvarar 114 m³sk/ha. Skogen domineras av yngre och medelålders skogar med hög löpande tillväxt. Av trädslagen dominerar gran med 49 % av virkesförrådet men även en stor lövandel som uppgår till 39 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 7,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 60 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad av Rolf Ljungberg i mars 2024.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ligger inom Gräsmarks södra VVO, som omfattar 2620 hektar. Fastigheten berättigar till en jakträtt för markägare. För att erhålla en jakträtt för en utomstående krävs 75 hektar arrenderad mark inom viltvårdsområdet. Älgjakt bedrivs gemensamt inom viltvårdsområdet medan småviltjakt bedrivs enskilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Sunne Bråsstorp 1:59

Ägare

Katarina Woxnerud 3/4
Christina Woxnerud 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 409 000 kr
Summa: 409 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
0706386260

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bråsstorp & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bråsstorp kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier