Brattås

Obebyggd fastighet med 33,1 ha prod. skogsmark, 6513 m3sk. Jaktmöjligheter.
Areal: 40 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 995 000 SEK
Skogsfastighet med i huvudsak äldre granskogar i ett skifte utan byggnader belägen utmed Brattåsfjärdens östra strand på vägen ut mot Bjuröklubb. Fastigheten är lättillgänglig med bilväg in på skiftet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (14)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 40 ha varav 33,1 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 6513 m³sk och den årliga tillväxten 99 m³sk. Skogsmarken består i huvudsak av äldre slutavverkningsbara skogar med övervägande gran som trädslag. Boniteten uppgår till 3,6 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper

Det finns inte några nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten är upplåten för älgjakt enligt ett 20-årigt nyttjanderättsavtal med Brattås jaktlag. För närvarande har älgjaktlaget inte någon plats för nya medlemmar. Däremot kan småviltsjakt jagas på fastigheten och inom jaktlagets marker som uppgår till nästan 600 ha. Denna möjlighet erhålls från och med tillträdet.

Vägar

Två vägar ger åtkomst till fastigheten. Dels skogsbilsvägen i öster som tangerar fastighetsgränsen, dels vägen som leder in till sommarstugorna utmed västra stranden. Båda vägarna kan nyttjas för åtkomst och skogsbruksåtgärder såsom avverkning. Nuvarande vägstandard tillåter endast virkestransporter på frusen vägbana.

Åker

Åkermarken är fri från arrenden.

Övrigt

Ett båthus finns uppfört på fastigheten som ägs av annan och följer således inte med köpet. Ett avtalsservitut rörande båthus och båtplats finns inskrivet i fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Brattås 1:4

Ägare

Gunborg Ögren Broman 1/4
Birgitta Ögren 1/4
Karin Björk 1/4
Ingegärd Grenholm 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,1 ha
Myr/kärr/mosse 4,5 ha
Berg/hällmark 1,0 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 40,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med Brattås 1:5 varför taxeringsvärden ej redovisas.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger belägen inom glesbygdsområde varför förvärvstillstånd kan erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Kostnaden för fysisk person att ansöka om förvärvstillstånd uppgår till 4600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-10-07
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Brattås och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning