Brattbäcken

Skog och jakt i Brattbäcken
Areal: 142 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 100 000 SEK
Anbudsdag: 10/8 2022
Obebyggd och naturskön med 120 ha produktiv skog, 11 465 m³sk. Jakt i VVO om 6 317 ha.

Obebyggd välskött skogsfastighet belägen i byn Brattbäcken ca 7 mil norr om Strömsund. Total areal om ca 142 ha, varav 120 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på både äldre skog samt tillväxtskog. Årlig tillväxt om ca 509 m3sk/år. Totalt virkesförråd om 11 465 m³sk, varav 7 304 m³sk är S1- och S2 skog.
Fastigheten ingår i Brattbäcken Karbäckens VVO om 6 317 ha.

Fastighetens och dess åldersklassfördelning med tillväxtskog och skog som är avverkningsmogen,
– ger goda möjligheter både för den som söker direktavkastning,
– samt för den som ser fastigheten som kapitalplacering med uttag för löpande driftskostnader.
– Oavsett inriktning så tillkommer goda jakt och fiskemöjligheter i ett naturskönt område.

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Brattbäcken

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Kalle Lennartsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2022 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 120,2 ha och har ett virkesförråd om 11 465 m³sk varav ca 7 304 m3sk är S1 och S2 skog. Trädslagsfördelningen på fastigheten är övervägande andel gran (76 %) men även en viss andel löv (18 %) och tall (6 %). Skogens åldersfördelning visar på en förskjutning mot äldre och yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Naturvärden, forn- och kulturlämningar

Det finns en nyckelbiotop registrerad hos SKS på fastigheten, Gamm-Karbäcken. Utöver det finns idag inga övriga nyckelbiotoper, bestånd med höga naturvärden eller forn/kulturlämningar. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Brattbäcken Karbäckens VVO om 6 317 ha. Småvilt jagas inom hela VVO:t. Älgjakten är uppdelat i två jaktlag. Denna fastighet tillhör Brattbäckens jaktlag som jagar älg på ca 3 500 ha. All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2023.

Vägar

Palmkvistvägen går från Granberget tvärs över båda skiftena.
Granbergs vägen (avgift 200 kr/år)
Brattbäckens östra (avgift 1 kr/m3sk)

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Brattbäcken 1:175

Ägare

Per Strömstedt 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 144,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 120,2 ha
Myr/kärr/mosse 21,7 ha
Inägomark 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 142,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 8 000 kr
Skogsmark 2 175 000 kr
Skogsimpediment 25 000 kr
Summa: 2 208 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning registrerad på fastigheten om 1 256 250 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier