Brattfors

Vid Bureälven med 29 ha produktiv skogsmark och 1 800 m3sk.
Areal: 46 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 420 000 SEK
Anbudsdag: 15/10 2019
Tre fastigheter säljes som en enhet, totalt 46 ha varav 29 ha produktiv skogsmark, som delvis är mycket bördigt. Virkesförrådet är ca 1 800 m³sk. På skiftet i Brattfors står två gamla byggnader i dåligt skick, skiftet går ner till den samägda Bureälven och där finns en fantastiskt mysig plats med vattenfall på stenhäll.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (20)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker och betesmark

Inägan är ca 1,5 ha och är eftersatt, ris har börjat växa på delar av marken.

Skogmark

Ny skogsbruksplan är upprättad i augusti 2019 av Lars-Gunnar Forsberg. Enligt skogsbruksplanen är 29,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 869 m³sk, 495 m³sk är i huggningsklass S1, S2 och består till stor del av löv.

Nyckelbiotoper

Ingen nyckelbiotop är registrerad.

Jakt

Jakträtten är utarrenderad på 5 årsavtal, 3 år återstår. Jakten bedrivs i jaktlag.

Byggnader

Det finns två byggnader på fastigheten, ett torp och en ladugård. Båda är i dåligt skick.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Brattfors 1:8, 1:11 och 1:12

Ägare

Anders Norström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 45,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,4 ha
Impediment 15,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 1,5 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 46,7 ha

Taxeringsvärde

För respektive fastighets taxeringsvärden se prospektet nedan.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Fastighetsmäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Brattfors och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning