Bredträsk 2:7

Skogsfastighet med högt virkesförråd.
Areal: 22 ha
Kommun: Bjurholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 595 000 SEK
Visning:
5/6 kl 13:00-15:00
Öppen visning - Välkommen!
Fastigheten är belägen i byn Bredträsk, ca 5 mil väster om Bjurholm och ca 6,5 mil nordväst om Nordmaling.
Fastigheten består av ett skifte. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 22 ha varav ca 19 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 4 000 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 5,3 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 46 % tall,
49 % gran och 5 % löv. Fastigheten har bra arrondering med tyngdpunkten på medelålders- och äldre skog vilket gör den årliga tillväxten mycket bra.

Som ny ägare har man möjlighet till jakt. Fastigheten ingår i dagsläget i Bredträsk viltvårdsområde som jagar på ca 7 000 ha. Fastigheten har mantal. I närområdet finns fina fiskevatten, såväl insjöar som strömmande vatten.

Intresseanmälan görs till Fastighetsmäklare Fredrik Norlin, [email protected] / 070-229 60 74, senast 10/7 - 2021.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Umeå
Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Per Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder (35)

Foto: Areal / Umeå

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

På fastigheten finns ett äldre kallställt bostadshus med renoveringsbehov. Huset har torpargrund med matkällare, träfasad och tegeltak. Eluppvärmning, enskilt vatten & avlopp

Gäststuga

Enklare gäststuga med renoveringsbehov. Plåttak, träfasad och torpargrund.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård med renoveringsbehov. Plåttak och träfasad.

Timrad lada

Ute i skogen finns en timrad lada. Här finns bra förvaringsyta eller så början på en trevlig jaktstuga.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Fastigheten består av ett skifte. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 22 ha varav ca 19 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 4 000 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 5,3 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 46 % tall,
49 % gran och 5 % löv. Fastigheten har bra arrondering med tyngdpunkten på medelålders- och äldre skog vilket gör den årliga tillväxten mycket bra.

Åker - och betesmark

Enligt skogsbruksplanen finns ca 1,7 ha inäga. Denna ligger i anslutning till gårdscentrum.

Mantal

Fastigheten har mantal: 3/256

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper (källa: Metria, SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår i dagsläget i Bredträsk viltvårdsområde som jagar på ca 7 000 ha. Jakten bedrivs av två separata jaktlag. Småviltjakten omfattar hela området. Bredträsk viltvårdsområde ingår i Lögdeälvens älgskötselområde.

Fiske

I närområdet finns fina fiskevatten, såväl insjöar som strömmande vatten.

Rättsförhållande

Fastighet

BJURHOLM BREDTRÄSK 2:7

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 11 000 kr
Skogsmark 693 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Tomtmark 30 000 kr
Ekonomibyggnader 19 000 kr
Summa: 757 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar om 15 150kr. Skriftliga pantbrev. Ett pantbrev om 3 000 kr är förkommet – dödning är påbörjad.

Karta

Ansvarig mäklare

Per Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Fastighetsmäklare

Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Jag är intresserad av fastigheten Bredträsk 2:7 och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning