Bredviken

Skogsmark Bengtsfors
Areal: 11 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 650 000 SEK
Anbudsdag: 3/10 2022
Ett sammanhållet skifte obebyggd skogsfastighet. Jakt i VVO.

Obebyggd skogsfastighet på totalt ca 11 ha i sammanhållet skifte med ett virkesförråd på ca: 1.130 m³sk. Ingår i Bredviken Kölviken norra VVO om ca 18 800 ha.

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Bredviken

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsbruksarealen uppgår enligt juni 2022 upprättad skogsbruksplan till 11 ha. Fördelningen är 64 % granskog, 35 % tall och 8 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 6,6. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 1 131 m³sk varav granskog
700 m³sk. Åldersfördelningen är ojämn med en större andel yngre- medelålders skog. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller direkta naturvärden enligt skogsbruksplan.

Jakt

All jakt följer med i försäljningen. Gemensamt bedriven älgjakt och enskild småviltsjakt.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Bredviken 1:13

Ägare

Eva Savsjö 1/2
Ann Savsjö 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 11,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Summa: 620000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Bengtsfors kommun i ett år före förvärvet.. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bredviken & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bredviken kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier