Brunflo-Svedje

Skogsgård i Svedje
Areal: 81 ha
Kommun: Östersund
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 10/10 2022
Gediget och lantligt boende med fin växtlig skog om 9 358 m³sk, allt med närhet till Östersund.

Klassisk gård med stor lantkänsla, rustikt boende och egen skog och mark, allt inom pendlingsavstånd till Östersund. Gården som är belägen mellan Brunflo och Pilgrimstad, ca 30 km sydost om Östersund, har utsikt över den egna inägomarken och är omgiven av den egna skogen.

Charmigt boende om 6 rok med genomgående högt i tak, kakelugn i sal och fina trägolv som skapar en god gårdskänsla. Tillhörande gårdshus och ekonomibyggnader av olika karaktär ger goda möjlighet till olika verksamheter beroende på det egna intresset. Fastigheten har en total areal om ca 81 ha varav ca 57 ha produktiv skogsmark. Skogen har en jämn fördelning mellan växande gallringsskog och den äldre slutavverkningsmogna skogen. Totalt virkesförråd om 9 358 m³sk, varav 4 906 m³sk är S2 skog och 3 869 m³sk är G1 skog. Fastigheten har idag egen jakt.

​Lämplig fastighet för den som söker en gård som kan erbjuda:

– Lantligt boende med möjlighet till egen verksamhet
– Egen inägomark för både egen odling alt mindre djurhållning
– Skog som investering med växande skog samt skog som kan ge en direktavkastning​

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Brunflo-Svedje

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Rustikt bostadshus uppfört i timmer troligtvis i slutet på 1800-talet. Inrett med 6 rok med stort klassiskt lantkök med vedspis. Husets vackra sal med breda golvplankor, dekorerade tak samt fungerande kakelugn ger huset en naturlig gemensamhetsyta. Högt i tak och synliga trägolv i flera rum, tillför en god känsla av kvalitet. Huset håller god standard och har löpande renoverats under årens lopp. Plåttak av typ tegelprofil samt fönster av typ 3-glas isolerglas. Bekväm och ekonomisk uppvärmning med vattenburet system från jordvärmepump alt vedpanna. Huset håller enligt säljarna en byggyta om 134 m², vilket uppskattningsvis bör ge en boarea om ca 200 m².

Planlösning
Entréplan med välkomnande hall, stort klassiskt lantkök med vedspis, kontor, vacker sal med kakelugn och breda golvplankor, badrum samt sovrum med utgång till altan.

Övre plan med större allrum, två sovrum, enkelt badrum och två stora kallskrubbar.

Stort kök med matplats utrustat med vedspis, elspis, diskmaskin och kyl.

Badrum på entréplan inrett med duschhörna, wc, tvättställ och tvättmaskin. Plastmatta på golv och vägg. Enkelt badrum på övre plan inrett med wc, tvättställ. Plastmatta på golv och vägg.

Vatten och avlopp
Eget vatten från borrad brunn.
Eget avlopp.

Uppvärmning
Uppvärmning från jordvärmepump, vedpanna samt elpatron till vattenburet system. Vedspis i köket samt kakelugn i salen.​

Fiber
Fiber finns indraget till bostadshuset.

Gårdshus

Klassiskt gårdshus som sig bör på denna typ av gårdar i Jämtland. Huset är troligtvis uppfört under 1700 talet och ursprungligen nyttjades ofta dessa gårdshus som boende sommartid samt för bakning och annat hantverk. Huset är uppförd i trä på en grund av natursten och har plåttak av typ tegelprofil. Fönster av typ enkelglas. Uppvärmning via direktverkande el. Huset saknar v/a. Entréplan är inredd med hall, kök samt viss del oinrett förrådsutrymme. Övre plan är oinrett.

Bryggstuga

Byggnaden uppförd i trä på murad grund med tak av plåt. Fönster av typ enkelglas. Uppvärmning via direktverkande el. Huset håller äldre och mycket enkel standard. Viss pågående renovering invändigt.

Fäbovall

Finns en äldre fäbodvall på fastigheten. På vallen finns enklare timmerbyggnader med plåttak.

Energideklaration

Ej upprättad.

Driftskostnader

Driftskostnader totalt ca 31 764 kr per år. Fördelade enligt nedanstående:

Uppvärmning – 16 343 kr (jordvärmepump)
Hushållsel – 2 400 kr
Sophämtning – 691 kr
Slamtömning – 1 285 kr
Försäkring – 10 232 kr
Vatten - Eget
Sotning – 813 kr

Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Ekonomibyggnader

Fjös/fd ladugård

Uppförd i trä med plåttak på delvis murad grund. Entréplan är inredd med fd djurdel, förråd och vedbod. Loge på övreplan. El finns indraget.

Garage/verkstad

Praktisk och bra byggnad som är uppförd i trä på betong-platta med plåttak. Fönster av typ kopplade tvåglas. Innerväggar är plåtbeklädda och el indraget. Kan nyttjas både som garage för flera bilar/maskiner alt verkstad. Sammanbyggd med timmerlada som används som förråd.

Kornlada

Klassisk kornlada uppfört i timmer med plåttak på grund av natursten. Ladan är sammanbyggd med maskingaraget.

Maskinhall

Enklare maskingarage sammanbyggt med kornladan. Byggnaden har öppen framsida och är uppförd i trä med plåttak. El finns indraget i byggnaden.

Härbre

Klassisk härbre i timmer med plåttak. Härbret har anor från 1700-tal och håller fint skick.

Jordkällare

Stor jordkällare med överbyggnad av huggen natursten och plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens åker och betesmark brukas idag av lantbrukare enligt årlig muntlig överenskommelse.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark har god tillgänglighet och angränsar till brukningscentrum. Mycket god växtlighet med medelbonitet om hela 5,2 m³sk/ha och en trevlig åldersklassfördelning med tyngdpunkterna på skog i gallringsålder (G1) samt slutavverkningsmogen skog (S2).

Skogsbruksplanen har upprättats juli 2022 av Folke Lindblom, PF planer. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 59,6 ha och har ett virkesförråd om 9 358 m³sk. Detta ger ett medeltal om 157 m³sk/ha.

Trädslagsfördelningen visar på övervägande andel gran men även tall och viss andel löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag registrerade forn och kultur-minnen vilka främst utgörs av äldre husgrunder. Utöver dessa finns idag inga ytterligare områden registrerade med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten har egen jakt. Det åligger ny ägare till fastig-heten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. ​

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Östersund Brunflo-Svedje 1:80

Ägare

Inger Barbro Petersson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 82,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,6 ha
Impediment 7,0 ha
Inägomark 10,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 3,4 ha
Summa: 81,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 150 000 kr
Skogsmark 2 618 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Ekonomibyggnader 74 000 kr
Bostadsbyggnader 553 000 kr
Summa: 3 546 000 kr

Inteckningar

Det finns en skriftlig penninginteckning på fastigheten med en summa om 250 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej av fysisk person. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier