Buddbyn

I Buddbyn med 188 produktiv skogsmark, 21 450 m3sk varav 12 851 m3sk äldre än 90 år.
Areal: 196 ha
Kommun: Boden
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 495 000 SEK
Anbudsdag: 20/8 2019
Virkesrik skogsfastighet belägen i Buddbyn strax norr om Boden. Den produktiva skogsmarken uppgår till 188,9 ha och virkesförrådet är på 21 450 m3sk varav 12 851 m3sk är äldre än 90 år. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (11)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen för fastigheten är upprättad av Skogsmästarna i Norr AB 2011. Skogsbruksplanen visar på en produktiv skogsmarksareal om 188,9 ha och ett totalt virkesförråd om 21 450 m3sk. Trädslagsfördelningen är 37% tall, 42% gran, 21% löv och medelboniteten är 3,7 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstart har beräknats och lagts till virkesförrådet. Som referens till skogsbruksplanen har hela fastigheten inklusive myrimpediment laserscannats och den visar på ett virkesförråd om ca 23 053 m3sk.

Jakt

Fastigheten ingår inte i något licensområde för älgjakt, därmed disponerar ny ägare jakten fritt på Fastigheten.

Jaktstuga

Fastigheten är bebyggd med jaktstuga när den skogsbilväg som går genom Fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Boden Buddbyn 4:11

Ägare

Luleå Energi Aktiebolag 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 196,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 188,9 ha
Impediment 8,9 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Summa: 198,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 664 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Betesmark 8 000 kr
Summa: 3 694 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk eller juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Buddbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning