Bureå

Naturnära torp och skogsmark med högt virkesförråd och god tillväxtpotential. Jakt.
Areal: 80 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Utanför Bureå, endast 15 minuter från expansiva Skellefteå, erbjuds nu tillfället att förvärva skogsmark med högt virkesförråd och god tillväxtpotential. Med i köpet ingår även ett naturnära torp med enklare byggnader och åkermark. Fastigheternas produktiva skogsmarksareal uppgår sammanlagt till ca 69 hektar och virkesförrådet till ca 13 600 m³sk. Möjlighet finns till jakt på ca 4000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (44)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Storstuga

Bostadshus med enkel standard i två plan. Fasaden utgörs av liggande träpanel och betongpannor till yttertak. Invändig planlösning bestående av allrum och kök på nedre plan samt två sovrum på övre plan. El och vatten saknas.

Uthus

Uthuset är en äldre ladugårdslänga med förrådsutrymmen. Byggnaden har en stomme och fasad i timmer/trä med ett plåttak upptill.

Lillstuga

Ett stycke ifrån storstugan står en äldre timrad bagarstuga. Yttertaket är av plåt. Invändigt består planlösningen av ett kök samt ett sovutrymme.

Övriga byggnader

Intill bostadshuset återfinns en förrådslada. Även på skifte 3 (avdelning 40) och skifte 5 (avdelning 22) finns förrådslador. Samtliga lador har plåttak.

Energideklaration

Bostadshuset behöver ingen energideklaration enligt gällande lagstiftning.

Driftskostnader

Fastigheterna är försäkrade, i övrigt saknas driftskostnader för byggnader.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheternas totala landareal till 80,4 ha varav 68,6 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 13 661 m³sk och fördelar sig på tall 53 %, gran 26 %, och löv 21 %. Skogsmarken är bevuxen med skog där ungefär 60 % av arealen håller en ålder om 30-70 år och ca 40 % består av äldre skogar mellan 80-125 år. Produktionsförmågan är mycket god med en genomsnittlig bonitet på 4,7 m³sk per ha vilket ger en årlig tillväxt om 297 m³sk. Fastigheterna är lättillgängliga via befintligt vägsystem vilket underlättar både skötsel och avverkning samt tillsyn och friluftsliv.

Åkermark

Åkermarken uppgår till cirka 2,7 ha och brukas idag av arrendator enligt en muntlig överenskommelse.

Jakt

Jakträtten är upplåten till och med 2024-12-31 av jaktklubb. Som ägare till fastigheterna finns möjlighet att ansöka om medlemskap i klubben och erhålla jakt inom klubbens jaktmarker om ca 4000 ha för både småviltsjakt och jakt efter älg. Älgjakten bedrivs gemensamt i jaktlag.

Vägar

Tillgängligheten till fastigheterna bedöms vara mycket god. Befintligt vägsystem i området som berör fastigheterna består av både allmänna vägar och privata vägar.

Skoterleder

Bureå skoterklubb och Himlabackens skoterklubb innehar enligt medgivande nyttjande- och underhållsrätt till befintliga leder som berör fastigheten Bureå 1:72.

Naturvärden

Bureå 1:72 berörs till viss del av ett nyckelbiotopsklassat område med hällmarksskog, skog som enligt skogsbruksplanen är klassad som bergsimpediment (avdelning 8, skifte 2). På samma skifte (avdelning 10) finns ett område som enligt Skogsstyrelsen är registrerat med höga naturvärden (ärendebeteckning: N 122-2020). Det rör sig om ca 1,4 ha äldre barrskog med i huvudsak gran som enligt skogsbruksplanen har rötskador och där avverkning är föreslagen.

Norrbottniabanan

Skifte 3 kommer enligt Trafikverket att beröras av nuvarande planerade dragning av Norrbottniabanan.

Förvärvstillstånd m.m.

Förvärvstillstånd erfordras ej enligt jordförvärvslagen för fysisk person. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är detta ett krav. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för ev. uttag av nya penninginteckningar.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Bureå 1:2, Bureå 1:50

Ägare

Anders Engman 1/5
Kaisa Engman Fors 1/5
Åsa Engman 1/5
Fredrik Engman 1/5
Marcus Engman 1/5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 80,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 68,6 ha
Myr/kärr/mosse 1,1 ha
Berg/hällmark 3,7 ha
Åkermark 2,7 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 3,1 ha
Summa: 80,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 25 000 kr
Skogsmark 2 347 000 kr
Skogsimpediment 26 000 kr
Ekonomibyggnader 24 000 kr
Summa: 2 422 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 30 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-06-13

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Bureå och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning