Burträsks-Ljusvattnet

Rejäl lättillgänglig skogsfastighet. 87 ha produktiv skogsmark. Älg och småviltsjakt.
Areal: 99 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 300 000 SEK
Rejäl skogsfastighet med bra arrondering i två skiften belägen i Ljusvattnet, Burträsk. Fastigheten är lättillgänglig för skogsbruk och friluftsliv genom befintliga vägar i området. Möjlighet finns till både älg- och småviltsjakt på ca 3100 ha i Norra Ljusvattnets jaktklubb. Fastighetens areal utgörs av ca 87 ha produktiv skogsmark, ca 5 ha impediment och ca 6 ha åkermark. Det samlade virkesförrådet är skattat till drygt 9600 m³sk varav ca 6500 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog. Skogsmarken är bevuxen med i huvudsak tallskogar av varierad ålder med ett inslag av gran och björk. Medelboniteten uppgår till 4,2 m³sk/ha och år.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (34)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad 2020 uppgår fastighetens totala landareal till 99,1 ha varav 87,1 ha består av produktiv skogsmark, Virkesförrådet är skattat till 9644 m³sk och den årliga tillväxten 289 m³sk. Skogsmarken är bevuxen av i huvudsak skog av varierad ålder där trädslagsfördelningen på fastigheten består av tall 83 %, gran 15 % och lövträd 2 %. Fastigheten har en god genomsnittlig produktionsförmåga med en skattad boniteten om 4,2 m³sk per ha och år. Den äldre slutavverkningsbara skogen på fastigheten uppgår till ca 6500 m³sk.

Skogsvård

Den mark som är klassad som kalmark i skogsbruksplanen är planterad under 2021.

Nyckelbiotoper

Några nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns inte registrerade på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Jakt

Med fastigheten följer jakträtt och möjlighet till jakt inom Norra Ljusvattnets jaktklubb. Fastigheten är idag utarrenderad till klubben som totalt har en jaktmark om ca 3100 ha för jakt på både småvilt och älg. Jaktsäsongen 21/22 har jaktlaget en målsättning att skjuta 9 vuxna älgar och 9 kalvar. Jaktklubbens arrende till markägarna utgår ifrån tilldelningen på älg som varierar något mellan åren men ligger kring ca 10 kr/ha. Arrendeavtalet löper på med ett år i taget och skall sägas upp innan sista december om utträde önskas.

Vägar

Skogsbilvägen till skifte 1 delas med grannfastigheten och arrendator av telemast. Enligt arrendeavtalet så äger fastighetsägarna rätt att trafikera vägen dock med skyldighet att laga vägen vid transport uppkomna skador. Till åkermarken på skifte 2 går en enklare väg över grannfastigheten från byavägen i Forslunda. Båda dessa vägar saknar inskrivna servitut enligt fastighetsregistret.

Telemast

Det finns en telemast uppförd på Kluntberget på skifte 1. Ett arrendeavtal reglerar villkoren. Avtalet är tecknat 1978 och gäller för en tid av 50 år, räknat från och med 1978-06-01. Någon ersättning utgår ej under återstående avtalstid.

Jordbruksarrende och stödrätter

Åkermarken är muntligt utarrenderad utan ersättning och stödrätterna utlånade till brukaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Burträsks-Ljusvattnet 9:2

Ägare

Annika Degerman 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 98,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 87,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Berg/hällmark 4,7 ha
Åkermark 6,3 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 99,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 55 000 kr
Skogsmark 2 134 000 kr
Summa: 2 189 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger belägen inom glesbygdsområde varför förvärvstillstånd kan erfordras för fysisk person enligt gällande jordförvärvslagstiftning. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Kostnaden för fysisk person att ansöka om förvärvstillstånd uppgår till 4600 kr och sökes hos Länsstyrelsen efter att köpekontraktet är undertecknat.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-11-01

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Burträsks-Ljusvattnet och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning