Byarums-Boarp

Talldominerade skogar
Areal: 131 ha
Kommun: Vaggeryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 21/9 2022
Obebyggd skogsfastighet med bra vägnät.

I Boarp fyra kilometer väster om Vaggeryd ligger denna talldominerade skogsfastighet. Här finns goda möjligheter till såväl rekreation som att bedriva ett rationellt och kvalitetsinriktat skogsbruk. Fastigheten utgörs av 111 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 14 000 m³sk. Utöver skogen finns 15 ha inägomark. Fastigheten har fiskerätt i flertalet vatten bla. Hjortsjön och Högaforsån.

Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Byarums-Boarp

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är talldominerad och har en relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkten på yngre skog. Fastigheten har ett bra vägnät som gör skogen lättåtkomlig för såväl skogsbruk som rekreation.

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Sydved inför försäljningen. Fältarbetet är utfört under vintern 2022. Därefter har planen skrivits upp med ett års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 110,8 ha med ett virkesförråd om 14 007 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 80 %, gran 17 %, löv 3 %. Bonitet 5,9 m³sk/ha.

Avdelning 3 och 7 kommer markberedas under hösten 2022. Detta bekostas av säljaren.​

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken uppgår till 14,9 ha enligt skogsbruksplanen. 8 ha är åkermark och resterande del betesmark.

Jordbruksmarken är upplåten denna växtsäsong ut.

Jakt

Jakten är upplåten t.o.m 2023-06-30.

På fastigheten finns sedvanligt vilt såsom älg, vildsvin, rådjur, räv och hare.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i följande vatten:
- Hjortsjön
- Stora Mogölen
- Lilla Mogölen
- Lillegölen
- Högaforsån
- Stödstorpaån
- Flatbäcken

Rättsförhållande

Fastighet

Vaggeryd Byarums-Boarp 1:99

Ägare

Fredrik Skantz 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 128,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 110,8 ha
Myr/kärr/mosse 4,2 ha
Inägomark 14,9 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 0,7 ha
Summa: 132,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 367 000 kr
Betesmark 92 000 kr
Skogsmark 6 108 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Summa: 6 583 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 7 000 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier