Byholsvägen

Skog i Hedby
Areal: 7 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 500 000 SEK
Anbudsdag: 9/12 2022
Väl arronderad och obebyggd skogsfastighet med hög bonitet.

Längs Byholsvägen i Hedby strax väster om Djura i Leksands kommun finner du en mindre skogsfastighet som är väl arronderad och obebyggd. Här finns en äldre tallskog samt gran och lövdominerade skogar på mark som tidigare brukats till åker och bete. Goda chanser till naturlig föryngring och att fylla på vedförråden. Den produktiva skogsmarken uppgår till nära sju hektar med hög bonitet och virkesförråd uppskattas till ca 1 600 m³sk. Egendomen är belägen inom Djura viltvårdsområde.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Byholsvägen

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, upprättad av Ove Matsson, Nås, i oktober 2022, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 7,0 ha. Virkesförrådet summeras till 1 640 m³sk eller 234 m³sk per ha. Tall utgör 45% av virkesförrådet, gran 42% samt löv 12%. Medelboniteten beräknas till 7 m³sk per ha och år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Djura viltvårdsområde om ca 600 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Hedby 3:4

Ägare

Inga Britt Björs 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 7,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,0 ha
Summa: 7,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 400 000 kr
Summa: 400 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier