Dalfors

Tillväxtfastigheter med jakt
Areal: 70 ha
Kommun: Umeå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 300 000 SEK
Fastigheter i 2 skiften med ett virkesförråd om ca 3 100 m³sk.

Fastigheterna är belägna i byn Dalfors, ca 4 km norr om Bullmark och ca 30 km norr om Umeå. På en av fastigheterna finns ett äldre gårdscentrum med några byggnader i mycket dåligt skick. Med Fastigheterna följer jakträtt. Fastigheterna består av 2 skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 69 ha varav ca 56 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 3 100 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 3,2 m³sk per hektar och år. Tillgängligheten är bra då fastigheterna ligger i anslutning till väg Riks 13.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Dalfors

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Fredrik Norlin

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i Juni 2022.

Fastigheterna består av 2 skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 69 ha varav ca 56 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 3 100 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 3,2 m³sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 47 % tall, 32% gran och 21 % löv. Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på yngre och medelålders skog.

Tillgängligheten är bra då fastigheterna ligger i anslutning till väg Riks 13.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastigheternas framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Ytorna markerade med K1 i skogsbruksplanen, ca 15,8 ha - planteras och bekostas av köparen.

Enligt skogsbruksplanen finns även skogsvårdsåtgärder i form av viss röjning.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Enligt skogsbruksplanen är omkring 7,5 % av den produktiva skogsmarksarealen avsatt till naturvård och föreslås lämnas orört. Några ytor är markerade som sumpskog (källa: Metria - ­SeSverige).

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna (källa: Metria - SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Metria - SeSverige).

Jakt

Fastigheterna ingår för närvarande i Dalfors jaktlag - ca 490 ha. Höstens tilldelning på älg är 1 vuxen + 1 kalv. Småviltjakt på egen fastighet. En ny ägare till fastigheterna har möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktlaget.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Tillgängligheten är bra då fastigheterna ligger i anslutning till väg Riks 13.

Mantal

7/512

Rättsförhållande

Fastighet

Umeå Dalfors 1:11 / 1:13

Ägare

Karl Erik Dellfrid Magnussons Db 1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 70,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,3 ha
Skogsimpediment 11,9 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 68,9 ha

Taxeringsvärde

Skogsmark: 1 430 000 kr Skogsimpediment: 40 000 kr Åkermark: 30 000 kr. (Åkermarken är igenvuxen) Småhusmark på lantbruk: 26 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 219 500 kr. Dödning av de skriftliga pantbreven är påbörjade.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-12-05
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Dalfors & vill bli kontaktad

Mäklaren för Dalfors kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier