Dalsbyn

Skog, jakt och fiske
Areal: 22 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 435 000 SEK
Anbudsdag: 8/8 2018
Mindre skogsfastighet i två skiften vid sjön Lilla Gäddtjärn. Talldominerad med bra vägtillgänglighet. Av den totala arealen om 21,8 ha är 14,9 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet har uppskattats till 1 538 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen är inventerad och planen är upprättad i februari 2017 av Mellanskog. Planen har tillväxtberäknats till 2018 av Mellanskog.
Den samlade produktiva skogsmarksarealen uppgår till 21,8 ha och den totala volymen enligt planerna uppgår till 1 538 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 103 m³sk per hektar. Fastigheten domineras av tall med 75 % av virkesförrådet i trädslagsfördelningen, gran utgör 18 %, och löv 7 % av virkesförrådet. Fastighetens medelbonitet uppgår till 4,4 m³sk/ha och den löpande tillväxten är 73 m³sk/år. För ytterligare information se bilagd skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheten ingår i Säters sockens jaktvårdsförening som jagar på ca 1 800 ha. Kontaktperson för jaktlaget är Torbjörn Orr, 076 046 6702.
Fastigheten är registrerad i Norns älgförvaltningsområde och ingår i Hyttornas älgskötselområde. Kontaktperson; Samuel Stål, 010 464 1983

Fiske

Fastigheten ligger inom Säters FVOF. Information om fisket och föreningen finns på hemsidan; www.fiskaisater.se

Rättsförhållande

Fastighet

Säter Dalsbyn 12:11

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,9 ha
Myr/kärr/mosse 6,7 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 21,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), Fastigheten saknar eget åsatt taxeringsvärde då den är samtaxerad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Ansökan om tillstånd görs hos Länsstyrelsen inom 3 månader efter förvärvet. En avgift om 3 700 kr ska betalas av sökanden. Förvärv av juridisk person (exempelvis AB) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Senast inkomna fastigheter till försäljning