Daniels

Äldre liten gård med 14 ha skog. Bra bonitet.
Areal: 16 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Gård
Prisidé: 450 000 SEK
Anbudsdag: 14/9 2018
Där Hälsingland slutar och Medelpad börjar ligger den lilla byn Korpåsen, knappt tre mil nordväst om Hassela. Byn sägs ha uppkommit genom att svedjefinnar bosatte sig och började odla upp marken i dalgången mellan Backmyrberget och Gräsåsen. Här bor man långt från service och kommunikation men desto närmare skogen och tystnaden.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Allmänt

Samtliga byggnader i sämre skick och kräver
renovering.

Bostadshuset

Enkel torpstuga uppförd i trä med farstu, två rum och kök samt veranda under tak i söderläge. Vatten i brunn på gården. Enkelt avlopp för gråvatten. Utedass. El saknas. Takbeklädnad av plåt. Murad grund. Fasadbeklädnad av stående brädpanel. Byggnaden har stått obebodd i ett antal år och har ett större renoveringsbehov.

Jordkällare

Energideklaration

Finns inte och kommer inte upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Då fastigheten ej varit bebodd under ett antal år finns ej aktuella driftkostnader att tillgå. Vägavgiften är okänd.

Ekonomibyggnader

Timmerlada/vagnslider

Ladan är uppförd i timmer på grund av plintar. Delvis
sönderblåst takbeklädnad av plåt. Vidbyggt vagnslider
uppfört i lösvirkeskonstruktion med inrasat tak.
Byggnaderna har stort renoveringsbehov.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår åkermarksarealen till ca 1,3 ha och den är igenväxande då ingen brukar den sedan några år tillbaka. Stödrätter saknas.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är uppförd i november 2017 av Olle Olsson, Rundvirke Skog AB. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår i denna till 14,1 ha, igenväxande inägomark till 1,3 ha och övrig landareal till 0,3 ha. Virkesförrådet uppskattas till 1 326 m³sk vilket innebär 94 m³sk/ha och innehåller stor andel lövträd.
Medelboniteten skattas till hela 6,7 m³sk och den löpande tillväxten beräknas för närvarande till 77 m³sk/år.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten. Källa, SeSverige, Metria.

Jakt

Enskild jakt. Fastigheten ingår inte i någon jaktklubb eller viltvårdsområde.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Hassela Fiskeområde. Mer information finns på http://hasselafo.se/index.html.

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Korpåsen 3:9

Ägare

John Hejmer dbo dbo

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,1 ha
Inägomark 1,3 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 15,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 142 000 kr
Skogsimpediment 1 000 kr
Tomtmark 7 000 kr
Summa: 150 000 kr

Inteckningar

Säljaren löser eventuella kvarvarande lån senast på Tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person somär bosatt i Nordanstigs kommun sedan mer än ett år. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr och betalas till Länsstyrelsen. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning