Del av Utanlandsjö

Skog 2 mil norr om Örnsköldsvik
Areal: 81 ha
Kommun: Örnsköldsvik
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 2 700 000 SEK
Anbudsdag: 8/12 2022
Talldominerad skogsfastighet på 81 ha.

Möjlighet att köpa del av fastigheten Utanlandsjö 9:1 som består av totalt 81 ha varav 69 ha skogsmark. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 6 800 m³sk. Marken kan antingen regleras till en befintlig skogsfastighet eller bilda en egen fastighet.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Del av Utanlandsjö

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Daniel Höglund

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnad 1

Byggnad 2

Byggnad 3

Bostadsbyggnader

Byggnad 1

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten del av Utanlandsjö 9:1 är en obebyggd skogsfastighet belägen i Arnäs församling, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av två större och två mindre skiften med en total areal på 81 ha varav ca 69 ha är produktiv skogsmark. På fastigheten finns en ny skogsbruksplan upprättad i november 2022 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.
Det totala virkesförrådet är ca 6 800 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är goda och större delen av fastigheterna är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är normala för området med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 46 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning består av yngre och medelålders skog med god tillväxt. Andelen skog yngre än 20 år ca 25 %, (17 ha).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornminnen och kulturhistoriska objekt

Inga fornminnen eller kulturhistoriska finns registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Bodalens VVO på ca 4 000 ha. Antal jägare är 24 st. Tilldelning 2022 är 5 vuxna djur och 3 kalvar. För mer information kontakta jaktledare Annica Westin på telefon 070-295 83 35.

Vägar

Vägen till skifte 3 ägs gemensamt med fastigheten Örnsköldsvik Kakuböle 1:31. Inga avgifter utgår.

Fastighetsbildning

Marken kan antingen regleras till en befintlig skogsfastighet eller bilda en egen fastighet. Vid en fastighetsreglering står köparen för förrättningskostnaden.

Rättsförhållande

Fastighet

Örnsköldsvik Utanlandsjö 9:1 (del av)

Ägare

Jonas Edblom 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,0 ha
Skogsimpediment 12,1 ha
Summa: 81,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 616 000 kr
Betesmark 21 000 kr
Skogsmark 4 622 000 kr
Skogsimpediment 73 000 kr
Tomtmark 21 000 kr
Ekonomibyggnader 610 000 kr
Bostadsbyggnader 227 000 kr
Summa: 6 190 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 561 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Örnsköldsvik

Örnsköldsgatan 4
891 32   Örnsköldsvik
Alla objekt från Örnsköldsvik

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Del av Utanlandsjö & vill bli kontaktad

Mäklaren för Del av Utanlandsjö kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier