Delsbo

Fastighet i Delsbos närhet med åker och bördig skog i varierande ålder.
Areal: 8 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 330 000 SEK
Strax söder om Delsbo finns denna fastighet om dryga 8 ha, varav knappa 7 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 730 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 107 m³sk/ha. 500 m³sk finns i huggningsklass G1. På fastigheten finns även 1 ha åker. Jakt i viltvårdsområde ingår.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (26)

Fastighetsuppgifter

Övrig

Byggnad på ofri grund

Ett område om ca 850 m² arrenderas ut på fastigheten. På området finns en byggnad som består av ett slakteri samt en klubbstuga. Byggnaden står på ofri grund och ägs av arrendatorn. Fastighetsägaren äger abonnemanget för el och vatten till byggnaden. Arrendeavtal finns, för vidare information kontakta mäklaren. I anslutning till byggnaden finns även en grillplats, vilken också ägs av arrendatorn. Ägaren av Ede 15:3 innehar abonnemanget för el och vatten till fastigheten. Ägaren till byggnaden köper el och vatten av fastighetsägaren.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är uppdaterad i februari 2020 av Johan Pålsson, Areal. Arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 6,8 ha och virkesförrådet till 730 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 107 m³sk/ha. 500 m³sk finns i huggningsklass G1. Medelboniteten är skattad till 6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 39 m³sk/år (5,7 m³sk/ha/år). Trädslagsfördelningen är 26% tall, 51% gran och 23% löv. Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Inägomark

Inägomarksarealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 1 ha. Åkermarken är i dagsläget upplåten enligt muntligt avtal.

Natur- och kulturvärden

På fastigheten finns två skog- och historiaobjekt (två färdvägar). Källa: Skogens Pärlor.

Stömnesvallen

I fastigheten ingår två mindre markområden på Stömnesvallen, se bifogad karta.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Delsbo Viltvårdsområde som omfattar ca 26 000 ha. Jakten är ej upplåten.

Övrigt

På fastigheten mynnar ett rör från en infiltration tillhörande grannfastigheten. Osäkerhet råder kring gränsen mot fastighet Ede 15:24.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Ede 15:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 7,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Inägomark 1,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 8,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 185 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Åkermark 19 000 kr
Summa: 206 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 240 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som sedan mer än ett år är folkbokförd i Delsbo, Norrbo eller Bjuråkers socknar av Hudiksvalls kommun. För övriga fysiska personer samt juridiska personer krävs förvärvstillstånd. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-04-30
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning