Digerhult

Skog i ett skifte, ca 60 ha produktiv skogsmark. Bra tillgänglighet.
Areal: 61 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 30/11 2020
Obebyggd skogsfastighet med ca 60 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca: 8.550m3sk. Skog i ett skifte med bra tillgänglighet i form av bilväg och traktorvägar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (18)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsbruksarealen uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 59 ha och är samlad i ett skifte. Fördelningen är 67 % granskog, 26 % tall och 7 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 6,6. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 8 548 m3sk med ett medeltal på 143 m3sk per hektar. Åldersfördelningen är relativt jämn med skog i alla åldersklasser. Ca 5.300 m3sk i huggningsklasserna S1-S3. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

2 områden har klassats som höga naturvärden i Skogsstyrelsens inventeringar.

Jakt

All jakt följer med i försäljningen. Gemensamt bedriven älgjakt och enskild bedriven småviltsjakt.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Digerhult 1:2

Ägare

Per Erhard 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 58,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,9 ha
Berg/hällmark 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 0,3 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 61,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 57 000 kr
Skogsmark 1 871 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Summa: 1 950 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 800 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte har varit bosatt i kommunens glesbygds-område i ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Digerhult och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning