Djäkneböle

Tillväxtfastighet med jakt
Areal: 6 ha
Kommun: Umeå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 275 000 SEK

Skogsfastigheten är belägen i och runt omkring byn Djäkneböle – endast ca 1 mil sydväst om Umeå tätort. Med fastigheten följer jakträtt och här finns inga byggnader. Fastigheten har bra bonitet – består av tre skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 6 ha varav allt är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 430 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,2 m3sk per hektar och år. Fastigheten ingår i Djäkneböle Viltvårdsområde som jagar på viltrika marker med älg, hjort, rådjur och övrigt småvilt. Fastighetens skiften har förhållandevis bra tillgänglighet i form av välunderhållna vägar.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Djäkneböle

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Fredrik Norlin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2024. Fastigheten består av tre skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 6 ha varav ca 6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 430 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 4,2 m³sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 22% tall, ca 51% gran och ca 27% löv. Virkesförrådet har en klar dominans av yngre- och medelålders skog. Tillgängligheten är förhållandevis bra genom intilliggande vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitetsoch volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns 2,7 ha kalmark. Här krävs markberedning och plantering. Detta utförs och bekostas av köparen.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper. (Källa: Metria - SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har inga registrerade forn- och kulturlämningar. (Källa: Metria - SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Djäkneböle Viltvårdsområde – ca 2 400 ha. Tilldelningen på älg är 3 vuxna och 3 kalvar. Här finns även bra hjortstam samt rådjur och övrigt småvilt.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Fastighetens skiften har förhållandevis bra tillgänglighet i form av välunderhållna vägar.

Mantal

1/128.

Rättsförhållande

Fastighet

Umeå Djäkneböle 6:10

Ägare

Maria Hellgren 1/3
Eva Wikman 1/3
Per-Erik Gustafsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 6,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 192 000 kr
Betesmark 16 000 kr
Skogsmark 642 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Summa: 860 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 89 100 kr

Förvärvstillstånd

Det krävs inget förvärvstillstånd för fysisk person (privatperson). Det krävs förvärvstillstånd för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-07-05
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier