Djupsjösundet

Obebyggd skogsfastighet med 27 ha produktiv skogsmark.
Areal: 37 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 875 000 SEK
Anbudsdag: 23/8 2019
Lättåtkomlig skog belägen väster om Vansbro i omtyckt område. Fastigheten gränsar till Djupsjön strax norr om sjön Vassgaln. Den totala arealen uppgår till ca 37 hektar och virkesförrådet är uppmätt till ca 2 400 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (17)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Tallskogsdominerad fastighet som är lätt åtkomlig efter bilväg och därmed korta transportavstånd. Skogsmarken kännetecknas av varierat landskap med inslag av torvmarker.

Över fastigheten finns en av Mellanskog upprättad skogsbruksplan, inventeringstidpunkten är augusti år 2018. Enligt skogsbruksplanen finns 27,3 hektar produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd om 2 416 m³sk. Medelboniteten beräknas till 3,8 m³sk/ha och år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Dala-Järna Östra JVF.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järna Fvof.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Myrbacka 12:297

Ägare

Hjördis Jespersen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 36,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,3 ha
Impediment 9,5 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 37,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 812 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Summa: 831 000 kr

Inteckningar

Det finns fem stycken pantbrev om totalt 132 600 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Djupsjösundet och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning