Djuraskog

Skog och jakt i Djura
Areal: 17 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 450 000 SEK
Anbudsdag: 12/8 2022
Skogsfastighet i tre skiften med jakt inom Djura viltvårdsområde.

Obebyggd skogsfastighet i Djura om 17 hektar, fastigheten är fördelad på tre skiften. Ett skifte är beläget i Spacksberget med anslutning till Smörklintsvägen strax utanför Djura. Ett ungskogsdominerat skifte är beläget väster om sången och det tredje och minsta skiftet finns inom Björbergets fäbod. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 16,5 hektar med ett totalt virkesförråd om 1 240 m³sk varav hela 82 % utgörs av tall. Jakt inom Djura viltvårdsområde.

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Djuraskog

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och mark

Över egendomen finns en skogsbruksplan framtagen av Mellanskog i mars 2022. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 16,5 hektar med ett bedömt virkesförråd om 1 240 m³sk. Trädslagen fördelar sig med 6% löv, 82 % tall och 13 % gran. Medelboniteten beräknas till 4,2 m³sk per hektar.

Nyckelbiotoper

En registrerad nyckelbiotop finns på skiftet i Spacksberget och berör huvudsakligen avdelning 8 enligt skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Djura vvof, området är totalt ca 6 200 hektar. Mer information finns på www.djuravvof.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Djura 28:18

Ägare

Lillemor Silfverling 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,5 ha
Impediment 0,9 ha
Summa: 17,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 650 000 kr
Summa: 650 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, mäklaren kan vara behjälplig med ansökan. Ansökan görs först efter att köpekontrakt är upprättat. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier