Djurkälla Storgård

Djurkälla Storgård, vackert läge, 27 ha åkermark och egen sandstrand.
Areal: 32 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/6 2020
Visning:
21/5 2020
Kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
26/5 2020
Kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
Djurkälla Storgård är en synnerligen vackert belägen gård strax nordväst om Motala. Gårdcentrum med dess mangårdsbyggnad flyglar och ekonomibyggnader ligger på en höjd med utsikt över gårdens marker och Vättern. Direktkontakten med sjön och den egna sandstranden tillför stora rekreationsvärden till gården. Mangårdsbyggnaden och flyglarna uppfördes i mitten av 1800-talet, likaså magasin, loge och ladugård. En rationell maskinhall uppfördes i trä 2002. Till gården hör totalt 32 ha mark varav 27 ha välarronderad åkermark, 3 ha betesmark, 2 ha övrig mark och 14 ha vatten i Vättern. Djurkälla Storgård erbjuder förutom en otroligt vacker plats att bo och verka på även välarronderad åkermark, underhållna och rationella ekonomibyggnader, sandstrand och vatten i Vättern, allt samlat i en ägofigur.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (35)

Foto: Johan Westman, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden och dess två flyglar ligger på en synnerligen vacker plats med utsikt över odlingslandskapet och Vättern. Mangårdsbyggnaden uppfördes initialt omkring 1850 i 1 ½ plan med timmerstomme och stående träfasad under sadeltak, numera med yttertak i betongtegel. Bostaden byggdes ut och helrenoverades både interiört och exteriört 1971 och har sedan dess löpande underhållits med målning, tapetsering m.m. Mangårdsbyggnaden håller ett mycket gott skick. I samband med renoveringen tilläggsisolerades hela bostaden och ny planlösning med stora rum gjordes. Boytan uppgår enligt taxeringen till 198 m2 men torde vara större i verkligheten då utbyggnad ej taxerats. Källaren uppgår uppskattningsvis till ca 50 m2. Merparten av bostaden vilar på en gjuten platta och tillbyggd del har källargrund. Samtliga fönster byttes ut till 3-glas isolerfönster för ca 10 år sedan och uppvärmning sker via vattenburet system från bergvärmepump installerad 2019. Vatten tas från nyborrad källa belägen på gården och avlopp sker till 3-kammarbrunn med äldre infiltration.

Mangårdsbyggnaden rymmer 7 rum, hallar, kök och tvättstuga samt grovkök, garage m.m. i källarplan. Genom huvudentrén nås större entréhall med mindre wc, rakt fram ligger salen med massivt trägolv och modern Drottningholm kakelugn i klassisk stil. Salen är sammanbyggd med matsal, även den med massivt trägolv, och till vänster om entrén ligger ytterligare ett rum. Till höger ligger stort kök med matplats och köksinredning från Mobalpa installerad 1989. Från köket finns även utgång till terrass och inglasat uterum beläget mot söder med vidunderlig utsikt över Vättern. I tillbyggd del i anslutning till köket finns ett rum som idag fungerar som kontor samt större tvättstuga och groventré. Övre plan nås via trapp i entréhallen och rymmer stor möblerbar hall med massivt trägolv och öppen spis med insatskamin, Till vänster ligger stort sovrum med två väggfasta garderober samt ett ytterligare mindre sovrum. Till höger ligger sovrum med utgång till terrass ovanpå utbyggnaden med fantastisk utsikt över Vättern. I denna del av huset finns även kaklat badrum renoverat 2007 med vattenburen golvvärme, wc och bubbelbadkar. Källaren rymmer grovkök, förvaringsutrymmen, duschrum och separat wc samt uppvärmt bilgarage med målat gjutet golv.

Mangårdsbyggnaden på Djurkälla Storgård håller ett mycket gott skick och omgärdas av välskött större trädgård.

Flyglar

Mangårdsbyggnaden flankeras av två flyglar uppförda i 1 1/2 plan med timmerstomme och stående träfasad med locklist under sadeltak med yttertak i lertegel. Den västra flygeln rymmer bodar och förvaringsutrymmen och på övre plan oinredd kallvind. Den östra flygeln rymmer bodar och förvaringsutrymmen, f.d. pannrum med gjutet golv och på övre plan oinredd kallvind. El finns draget i båda flyglarna och till den östra flygeln finns indraget men ej påkopplat vatten.

Energideklaration

En energideklaration och en överlåtelsebesiktning är upprättad. För att ta del av detta material kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Ekonomibyggnader

Ladugård, potatislager m.m.

På gården finns en större vinkelbyggd ekonomibyggnad uppförd omkring år 1850 med timmerstomme under sadeltak med yttertak i eternit. Byggnaden rymmer isolerat packeri, försäljnings- och lagerutrymme med gjutna golv för gårdens tidigare potatisförsäljning. Vidare finns även ladugård anpassad för lösdrift av nöt med gjutet golv och foderbord samt påbyggt snedtak med yttertak i plåt med djupströbädd. Skulle finns över ladugårdsdelen. Delar av byggnaden har nyligen renoverats med ny brädfodring.

Maskinhall

2002 uppfördes en ny maskinhall på gården med gjuten platta. Hallen är uppförd med fribärande limträbalkar och träfasad med locklist under sadeltak med yttertak i plåt. Byggnaden mäter 14 x 24 m och har en porthöjd på ca 4,3 m. Rejäla portar finns både på den västra gaveln och på den norra långsidan. Hallen utgör en mycket mångsidig ekonomibyggnad i mycket gott skick.

Magasin och vagnsgarage

På gården finns ett vackert magasin och vagnsgarage uppfört i trä under sadeltak med yttertak i eternit. Byggnaden rymmer flertalet vagnsgarage och på övre plan magasinsplan. Magasinet som förr i världen användes för lagring av spannmål fungerar numera som festlokal och förrådsutrymme. Byggnaden är tillbyggd på den södra gaveln med vagnslider under snedtak med yttertak i plåt och på den norra gaveln med verkstad med skjutport och gjutet golv under snedtak med yttertak i eternit.

Traktorgarage

Byggnad uppförd i trä under sadeltak med yttertak i plåt som tidigare utgjorde gårdens brygghus. Byggnaden rymmer förutom traktorgarage även utedass och förrådsutrymmen.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på Djurkälla Storgård ligger samlad i en ägofigur från gårdscentrum och ned till Vättern. Enligt SAM-ansökan uppgår den totala åkerarealen till 26,41 ha. Till detta tillkommer även ca 0,4 ha åkermark i anslutning till ladugården som man inte söker stöd för i dagsläget. Jordarten är överlag lättare sandjordar med inslag av syrsand och lättare leror. Skiftet längst i norr om ca 5 ha består av sandjordar väl lämpade för betesdrift varmed denna mark under många år betats av gårdens nötkreatur. Åkermarken är täckdikad och ca 7 ha dikades med slang för ca 5 år sedan och resterande areal är dikad med äldre tegelrör. Hela arealen är bevattningsbar med nedgrävd vattenledning och hydrant belägen ca 500 m upp från sjön. Det finns vidare en grävd bevattningsdamm i skogsdungen söder om gårdscentrum. Marken brukas konventionellt och i dagsläget odlas stråsäd genom samarbete med granne, potatis odlas i egen regi. Stödrätter finns motsvarande sökt areal och kommer ingå i fastighetsöverlåtelsen utan särskilt vederlag.

På gården finns totalt 1,61 ha naturliga beteshagar som man söker stöd för. Betesmarken ligger naturskönt intill Vätterns strand i ett skifte. Marken har historiskt betats av nötkreatur.

Jakt

Förekommande vilt på fastigheten är rådjur, sporadiskt med älg, vildsvin och kronhjort samt övrigt i trakten förekommande småvilt. Gårdens belägenhet vid Vättern ger även goda möjligheter till sjöfågeljakt. Fastighetens jakt är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Fiske

Till fastigheten hör ett vattenområde i Vättern om ca 14 ha med eget fiske. Fisket omfattar förutom sedvanliga insjöfiskar även en god tillgång på signalkräftor.

Rättsförhållande

Fastighet

Motala Djurkälla 10:119 och del av Motala Djurkälla 10:23

Ägare

Göran Davidsson 1/2
Hans Davidsson 1/2

Areal

Enligt egen uppmätning i Metria kartprogram SeSverige kommer Fastigheten efter genomförd fastighetsbildning uppgå till ca 32 ha. Till detta tillkommer ca 14 ha vatten i Vättern enligt egen uppmätning.

Taxeringsvärde

Fastigheten har i närtid berörts av fastighetsombildningar varmed något beslutat taxeringsvärde ej finns att tillgå.

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 1 000 000 kr i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Djurkälla Storgård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning