Djursjön

Skog söder om Djursjön
Areal: 39 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 950 000 SEK
Anbudsdag: 21/9 2023
Lättillgänglig talldominerad skog sydväst om Leksand

Här erbjuds en obebyggd och väl arronderad skogsfastighet med närhet till vägar. Fastigheten är belägen sydväst om Leksand i närheten av Djursjön. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 39,1 hektar och domineras av trädslaget tall.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Djursjön

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har enligt skogsbruksplanen 39,1 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 289 m³sk, vilket motsvarar 110 m³sk per hektar. Fastigheten domineras av tall med 77 % därefter följer gran med 17 % och resterande del är löv. Av virkesförrådet finns ca 1 021 m³sk i huggningsklassen S2 samt 1 574 m³sk i huggningsklassen S1. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk per hektar och år, tillväxten är förnärvarande 160 m³sk per år. Se även bifogat utdrag ur skogsbruksplanen. Även data från skogsstyrelsens laserskannande skogliga grunddata bifogas.

Skogsbruksplanen är upprättad under juli månad år 2023 av Foran Forest AB.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Skebergs viltvårdsområde. Rose-Marie Svens är ordförande.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Yttermo 27:10

Ägare

Mattias Lind 1/2
Mikael Lind 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 39,1 ha
Impediment 0,4 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 39,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 786 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 798 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier