Drafsberget

Välskött och bördig skogsfastighet i Nås med god arrondering.
Areal: 52 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 900 000 SEK
Anbudsdag: 25/11 2020
Nu ges möjlighet att förvärva en välskött och bra arronderad skogsfastighet i Nås belägen efter skogsbilväg på den västra sidan av Drafsberget. Fastigheten är bördig och har en produktiv skogsmarksareal om ca 50 hektar med ett bedömt virkesförråd om 8 200 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består utav ett område beläget i Drafsberget nordost om Nås. En skogsbruksplan finns framtagen över fastigheten, upprättad av Ove Matsson, Nås, i september 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 52,7 ha varav 50,6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är bedömt till 8 272 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 6,1 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 40 % tall, 56 % gran och 4 % löv. Virkesförrådet finns framförallt i medelåldersskog.

Natur och kultur

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper. Kulturlämningar i form av kolbottnar och kojruiner finns på fastigheten.

Jakt

Fastigheten nyttjas idag av Nås östra jaktvårdsförening. En ny ägare av fastigheten får ansöka om medlemskap. Kontaktperson är Olle Andersson, Karlstad.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Nås Fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Hjulbäck 38:1

Ägare

Bons Britta Andersson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 52,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,6 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 1,8 ha
Summa: 52,7 ha

Taxeringsvärde

Något taxeringsvärde redovisas inte här då fastighetsbildning nyligen skett. Typkod 110 - Lantbruksenhet obebyggd.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs, dock ej för fysisk person som är bosatt sedan 12 mån inom Vansbro kommun. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen i Dalarnas län efter att köpekontrakt ingåtts. Ansökningsavgiften är 4 600 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Drafsberget och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning