Drängedalen

Areal: 60 ha
Kommun: Ale
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 23/1 2020
Virkesrik skogsfastighet i Risveden som omfattar 56 hektar produktiv skogsmark och som har ett totalt virkesförråd om ca 9 700 m3sk varav ca 6 500 m3sk är avverkningsmogen skog. Här finns starka viltstammar med älg, dovhjort, rådjur och vildsvin vilket ger goda möjligheter till jakt och naturupplevelser.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten omfattar totalt 55,9 hektar produktiv skogsmark som fördelas på ett större skifte samt tre mindre närbelägna skiften och den har en bedömd virkesvolym om totalt ca 9 700 m3sk. Det finns en skogsbruksplan som är upprättad i januari 2018 av Södra. Skogsvolymen i planen har uppräknats med teoretiskt beräknad tillväxt. Inga åtgärder har gjorts i skogen efter skogsbruksplanens upprättande.

Knappt hälften av skogsmarken består av växtlig yngre och medelålders skog och den andra hälften är slutavverkningsmogen skog med en föreslagen avverkning på drygt 6 000 m3sk för den aktuella perioden.

Den årliga tillväxten är beräknad till ca 260 m3sk och markens genomsnittliga bonitet är uppskattad till 7,3 m3sk per ha och år. Skogsvolymen fördelas på gran (68%), tall (29%), löv (11%), och ädellöv (2%). För mer skoglig information se bilagd skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På östra delen finns ett björkdominerat bestånd på 0,3 ha som är registrerat som nyckelbiotop. Det är avdelning 32 i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ligger i område med god tillgång på vilt av olika slag. Den erbjuder möjlighet till goda jaktupplevelser i synnerhet på dovhjort då området hyser en stark dovhjortsstam. Här finns även gott om älg, vildsvin och rådjur samt övrigt småvilt. Jakten är för närvarande muntligt upplåten och den är tillgänglig för ny ägare 2020-07-01.

Enligt Länsstyrelsen är fastigheten oregistrerad för såväl älgjakt som kronhjortsjakt.

Historia

På fastigheten finns en registrerad kulturhistorisk lämning (Plats med tradition).

I Riksantikvariets register kan man läsa om en plats med väldiga naturblock som ligger vid en klyfta och där det bildats grottliknande mellanrum. Enligt berättelsen så skall namnet Glömsten ha uppkommit enligt följande:

I ofredstid drog danskarna fram här. En svensk lär ha skjutit en dansk överste. Danskarna jagade mördaren vilken gömde sig i blockmassorna. Här glömde dock danskarna att leta bland stenarna. Därav namnet Glömsten.

Rättsförhållande

Fastighet

Ale Drängedalen 1:23

Ägare

Sven Lerander 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 59,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,9 ha
Impediment 2,9 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Summa: 59,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 351 000 kr
Summa: 4 351 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar i form av datapantbrev om 3 320 000 kr finns uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Drängedalen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning