Drängsmark

Lättillgänglig fastighet om 125 ha produktiv skogsmark, 12 500 m3sk. Jakt ingår.
Areal: 171 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Fastigheten är belägen i Drängsmark norr om Skellefteå och är fördelat på ett stort skifte samt tre små områden med god tillgänglighet till markerna genom det väl utbyggda skogsbilvägnätet. 125 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 12 500 m³sk. Det finns en aktör som vill etablera en vindkraftspark i området som berör fastigheten. Goda jaktmöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (16)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen var upprättad 2011 av Risbergs Skogskonsult AB, planen är uppdaterad med gjorda åtgärder samt tillväxtberäknad till år 2020. Volymerna är justerad mot laserskannade uppgifter. Enligt skogsbruksplanen är 125,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 12 568 m³sk som till övervägande del består av gammal skog samt ungskogar, ca 7 200 m³sk är över 80 år. Det stora skiftet i väster har ett bra vägsystem som ger åtkomst till markerna, det finns ett grustag på den norra delen nära Gäddträsket där man kan använda gruset till de egna vägarna. Två av de små skiftena ligger precis intill stora vägen på Heden. Det lilla skiftet i norr ligger inom Ostträsket Naturreservat.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade (källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Drängsmarks jaktklubb. http://www.drangsmark.se/wordpress/jaktklubben/

Vindkraft

Det finns en aktör som vill etablera en vindkraftspark i området som berör den här fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Drängsmark 16:18

Ägare

Gunilla Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 171,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 125,6 ha
Impediment 41,7 ha
Väg och kraftledning 2,5 ha
Summa: 169,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 240 000 kr
Skogsimpediment 64 000 kr
Summa: 2 304 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 510 000 SEK.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-12-07
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Fastighetsmäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Drängsmark och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning