Dvärsätt

​Obebyggd med 14,1 produktiv skog, 1 956 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 16 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Skog
Prisidé: 625 000 SEK
Anbudsdag: 13/6 2022
Mindre jakt- och skogsfastighet strax utanför Östersund! Skiftet är obebyggt och beläget strax söder om Dvärsätt, ca 15 km nordväst om Östersund. Skiftet utgörs av i huvudsak tillväxtskog och ingår idag i viltvårdsområde om ca 1 800 ha. Total areal om ca 16 ha, varav ca 14,1 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på övervägande tillväxtskog och en god medelbonitet om 4,2 m³sk/ha/år. Totalt virkesförråd om 1 956 m³sk, varav 897 m³sk är G1 och G2 skog.

Fastigheten bör ses som en mycket lämplig ”prova på” fastighet för den jaktintresserade ”nya” skogsägaren som vill ha nära till fastigheten och ej binda upp sig i alltför stort ekonomiskt åtagande. Utöver jakten bör nämnas att den växande skogen är en fin kapitalplacering med årlig ökat virkesförråd, oavsett marknadsutveckling.​
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder (10)

Foto: Thomas Persson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juli 2021 av ÅSF. Enligt skogsbruksplanen utgörs fastigheten av 14,1 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 1 956 m³sk, varav 897 m³sk är G1 och G2 skog. Skogsbruksplanen visar på skog i alla åldersklasser, men med tyngd på växande skog i huggningsklasserna R1, R2 och G1. Fastigheten är genomgående brukad med vissa blötare partier som är angivna som hänsynsmark i skogsbruksplanen. Trädslagsfördelningen visar i huvudsak på tall och gran, men även viss andel löv. Fastigheten har en medelbonitet om 4,2 m³sk/ha och 139 m³sk/ha.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns röjningsbehov och återväxtkontroll på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper/Natur- och kulturvärden

På fastigheten finns det registrerad forn och kulturlämning benämnd fäbod och återfinns i skogsbruksplanen avdelning 18 i västra hörnet. Utöver detta finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, forn och/eller kulturminnen registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)​

Jakt

Fastigheten ingår i Dvärsätts viltvårdsområde som omfattar en areal om ca 1 800 ha. Ny ägare till fastigheten äger rätt att jaga småviltsjakt inkl björnjakten, på hela arealen. Arealkrav om 30 ha, gäller för att deltaga i älgjakt.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01, under förutsättning att tillträde har skett. Om ej tillträde skett tom detta datum övergår jakträtten på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Fannbyn 1:55, del av

Ägare

Daniel Isvén 1/2
Anna Isvén 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,1 ha
Myr/kärr/mosse 1,8 ha
Summa: 15,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är under nybildning har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån stamfastigheten. Skogsmark 511 000 kr, Skogsimpediment 8 000 kr, Summa 519 000 kr.

Inteckningar

Fastigheten säljes fri från penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokom kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning