Ebbarp

Ebbarp. Barrskogsdominerad skogsfastighet i ett samlat skifte. Jakt- och fiskerätt.
Areal: 38 ha
Kommun: Karlshamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 200 000 SEK
Anbudsdag: 6/7 2021
Obebyggd och välskött barrdominerad skogsfastighet om ca 38 ha i ett sammanhängande skifte med gräns mot vatten. Skogsmarken domineras av väletablerade och välslutna tillväxt ungskogar samt medelsålders och avverkningsmogen barrskog med en jämn åldersklassfördelning. Markerna nås via en bra skogsbilväg mitt i fastigheten, vilket ger korta drivningsförhållanden.
Goda jakt- och fiskemöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (23)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken domineras av tillväxande barrskog av gran samt med tall och visst inslag av lövskog av bok och ordinärt löv. Markerna är överlag friska med terrängförhållanden som mestadels är goda med ringa kupering med berg i dagen. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till ca 37,6 ha och bonitet är bedömd till 9,3 m³sk/ha/år. Tillväxten för år 2021 tillgår den nye ägaren till ett totalt virkesförråd till 7 700 m³sk.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10552.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns ett mindre sumpskogsområde, enligt SeSverige.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm

Fiske

Fiske ges möjlighet i sjön Iglagylet och Tostegylet.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlshamn Ebbarp 2:2 del av

Ägare

Kristin Edenborg 1/2
Per-Gunnar Ivarsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,6 ha
Impediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,0 ha
Summa: 38,0 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde redovisas ej då det är enbart en del av fastigheten som avyttras och gällande taxeringsvärde gäller för hela fastigheterna.

Förvärvstillstånd

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Ebbarp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning