Edsleskogs-Dalen

Skog i bolag
Areal: 102 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Gård
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/5 2023
Skogsfastighet i ett samlat skifte. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person.

Fastighet med ca 95 ha produktiv skogsmark i sammanhållet skifte i Edsleskog som ligger mellan Åmål och Bengtsfors. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person (exempelvis aktiebolag).

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Edsleskogs-Dalen

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadsbyggnad i 2 plan med flertal öppna spisar. Renoverade skorstenar, nya ytterdörrar. plåttak, fasad av trä. Saknar el och vatten.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre traditionell ladugård 200 kvm enligt fastighetstaxeringen med tak av eternitplattor.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 95 ha i ett skifte. Virkesförråd enligt skogsbruksplan upprättad september 2020 är beräknat till ca 18 339 m³sk, varav 11 999 m³sk i huggningsklasserna S1-S3. Uppräknat med två års tillväxt uppskattas virkesförrådet till 19 521 m3sk. Gran/tall utgör ca 86 % och lövskog ca 14%. Medelboniteten är beräknad till 7. Bra väg med vändplan.

Nyckelbiotoper

Enligt skogsbruksplan finns en nyckelbiotop på avdelning nr 33.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten. Älgjakt bedrivs gemensamt i Heden-Germundebyns jaktlag om 1400 ha. Enskilt bedriven småviltsjakt.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Edsleskogs-Dalen 1:5

Ägare

Råsjö Kross AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 108,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 94,7 ha
Myr/kärr/mosse 2,0 ha
Berg/hällmark 2,7 ha
Inägomark 1,8 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 101,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 182 000 kr
Betesmark 28 000 kr
Skogsimpediment 116 000 kr
Tomtmark 97 000 kr
Bostadsbyggnader 75 000 kr
Ekonomibyggnader 22 000 kr
Summa: 2 520 000 kr

Inteckningar

Det finns 8 skriftliga pantbrev om totalt 1.000.000 kr. Inga lån skall övertas av köparen. Då pantbreven har försvunnit har en ansökan om dödande av inteckningarna lämnats in till Lantmäteriet.

Förvärvstillstånd

Fastigheten kan förvärvas av juridisk person (exempelvis aktiebolag) men förvärvstillstånd krävs pga. att fastigheten ligger i glesbygd inom Åmåls kommun. Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte har varit bosatt i kommunens glesbygdsområde i ett år före förvärvet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Edsleskogs-Dalen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Edsleskogs-Dalen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier