Ekåsen

Areal: 46 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 6/4 2021
Tre mil söder om Jönköping vid byn Ekåsen ligger detta objekt, en trevlig talldominerad skogsfastighet i två skiften. Här finns möjlighet till att njuta av vad naturen har att erbjuda, skogsbruk, jakt, fiske, bär- och svampplockning. Fastigheten omfattas av totalt 46,2 ha varav 37,8 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 6 568 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (22)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Sågverk

På fastigheten finns en äldre sågverksbyggnad med en enkel sågbänk som drivs av en dieselmotor. Säljaren förbehåller sig kostnadsfritt nyttjanderätten till sågverket t.o.m. 2031-12-31.

Övriga byggnader

Enklare lada belägen i anslutning till sågverksbyggnaden.
Torvlada belägen öster om gölen på det norra skiftet

Skog och mark

Skog och mark

En skogsbruksplan för fastigheten upprättades av Sydved i november 2020. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 37,8 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 6 568 m³sk, trädslagsfördelning: 71 % tall, 21 % gran och 8 % löv. Boniteten är beräknad till 5,7 m³sk/ha.
Skogen är välskött och har en någorlunda jämn åldersfördelning.
På fastighetens södra skifte rinner Svanån. Delar av ån utgör naturvärde enligt Skogsstyrelsens kartor, se bifogad skogskarta.

Jakt

Jakten står till köparens förfogande från och med tillträdesdagen. På marken finns tillgång på älg, rådjur, vildsvin, räv och hare.

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt i Gölen samt Svanån med tillgång på kräftor. Eventuell fiskerätt i Uppsjön är ej utredd.

Vägar

Framfartsväg till det södra skiftet går över grannfastigheten. Underhåll och skötsel av denna väg sker i samråd med ägaren till Ekåsen 1:5.

F.d. grustag

På fastighetens södra skifte i bestånd 33 finns en numera avslutad grustäkt. Täkttillstånd utgånget.

Rättsförhållande

Fastighet

JÖNKÖPING EKÅSEN 1:2, 1:3 del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,8 ha
Myr/kärr/mosse 5,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 1,5 ha
Vatten 0,8 ha
Summa: 46,2 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning