Ekenäs jord och skog

Norr om Vänersborg
Areal: 44 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 4/5 2023
Flera skiften jord och skog, nära väg.

Genom Areal i Vänersborg ges nu möjlighet att förvärva ett flertal skiften jord och skog belägna norr om Vänersborg. Försäljningsobjektet har en total areal om 44,8 ha varav 22,7 ha produktiv skogsmark och 12,9 ha åkermark.

Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Ekenäs jord och skog

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt den skogsbruksplan som finns för försäljningsobjektet bedöms arealen inägomark, det vill säga åker- och betesmark, uppgå till 12,9 ha. All inägomark bedöms vara åkermark. All åkermark systemtäckdikades under 1960-talet.

Skogsmark

Det finns en skogsbruksplan upprättad för försäljningsobjektet. Inventering av skogen gjordes 2023. Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 4 060 m3sk fördelat över 22,7 ha produktiv skogsmark. Detta ger ett medeltal om 179 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är 57 % gran, 28 % tall och resterande 15 % löv. Försäljningsobjektets medelbonitet bedöms uppgå till 6,2 m3sk/ha. I Skogsbruksplan finns avverkningsförslag om 1 102 m3sk varav föryngringsavverkning om 95 m3sk, gallring om 945 m3sk och naturvårdande skötsel om 62 m3sk.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt

Inom försäljningsobjektet och i dess närområde finns förekomst av älg och rådjur i varierande omfattning, detta utöver vanligt småvilt. Genom en muntlig överenskommelse är jakten upplåten. Jägaren som jagar inom försäljningsobjektet är del i ett jaktlag som bedriver jakt inom en större areal. Fastigheten är genom jaktlaget registrerad i Ramnered-Sivikens älgskötselområde. Jakträtten är tillgänglig för köparen från 1/7 2023.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Vänersborg Ekenäs 33:1

Ägare

Margareta Olsson 1/2
Lars Nordberg 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,7 ha
Impediment 8,5 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 12,9 ha
Summa: 44,8 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varpå taxeringsvärdet ej går att fastställa. Fastigheten kommer sannolikt få typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet) efter avslutat lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Det finns totalt tre (3) stycken penninginteckningar om 2 962 500 kr uttagna i fastigheten Vänersborg Ekenäs 33:1. Med försäljningsobjektet följer inga penning-inteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier