Budgivning pågår!

Eksjöhovgårdsborg

Fritt och charmigt nära stan
Areal: 13 ha
Kommun: Sävsjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 475 000 SEK
Eksjöhovgårdsborg, mindre gård med potential. 7,5 ha inägor och 5 ha skog. Jakträtt.

Eksjöhovgård 8:11, Eksjöhovgårdsborg, är en mindre gård med potential belägen strax utanför Sävsjö om totalt 13 ha i ett skifte. Gården ligger i anslutning till vägen mot Torset och Vallsjön, alldeles efter Vallsjö kyrka. Åker och betesmark i anslutning till gårdscentrum och därtill skogsmark med högt virkesförråd. Bostadsbyggnad med charm från 1919, enklare gäststuga, ladugård samt ytterligare några komplementbyggnader. Bra bussförbindelser. Jakträtt.

Till centrala Sävsjö är det endast ca 2 km. Avstånd till Vetlanda ca 25 km, Nässjö ca 35 km och Eksjö ca 38 km.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Eksjöhovgårdsborg

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Ursprungligen uppfört 1919 (enligt Gods & Gårdar) i 2-plan med två lägenheter. Källare under del av bygganden. Enligt taxeringsuppgifterna uppgår boytan till 144 m2. Fasad med eternit samt tak med tvåkupigt lertegel. Äldre englasfönster med innerfönster.
Ingen centralvärme utan uppvärmning via köksspis, kakelugn samt portabla elradiatorer. Vatten från egen brunn, anslutning till kommunalt vatten möjligt. Kommunalt avlopp. Fiber/bredband finns framdraget till tomtgränsen, ej installerat. Bostaden ej permanent bosatt i dagsläget.
Nedervåningen innefattar köksingång på baksidan via liten hall, äldre kök med enklare standard (vitvaror saknas), köksspis samt indraget kallvatten, allrum med kakelugn samt entré via liten äldre glasveranda, samt ytterligare två rum med kakelugnar. Liten toalett utan dusch, ej helt funktionell samt varmvattenberedare. Köksspis samt kakelugn i allrum senast sotade 2021-01-20, övriga kakelugnar oklar funktion. Flera rum med korkmatta/heltäckningsmatta men förmodligen äldre trägolv under.
Övervåningen nås via separat ingång och innefattar trapphall med anslutande garderob, kök med köksspis med anslutande matskafferi, framdraget kallvatten samt ytterligare tre rum, alla med kakelugnar. Ingen toalett/WC på övervåningen. Äldre trägolv i stora delar utav övervåningen. Ett rum med korkmatta. Köksspis samt övriga kakelugnar oklar funktion. Övervåningen tidigare använts som sommarboende.
Källaren nås via gavel på byggnaden och innefattar matkällare samt utrymme för hydrofor och vattenpump. Jordgolv.
Bostaden har stil och charm med renoverings- och underhållsbehov för att kunna fungera som permanentboende. För den intresserade är mycket i original sedan huset byggdes 1919. Fina rejäla innerdörrar varav flera är pardörrar, högt i tak, vackra kakelugnar, pärlspont i flera utrymmen, äldre fönster samt vackra gamla trägolv.

Annas stuga

Äldre stuga med ett rum och kök samt sovloft som tidigare använts som sommarboende. Putsad vit fasad, tak äldre två kupigt lertegel. Ej el eller vatten. Stort renoveringsbehov.

Övrigt

Äldre f.d. brygghus, sämre skick.
Äldre grävd brunn finns på tomten (funktion oklar).

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Uppvärmnings/el kostnader okända för Säljaren. Avgift för sophämtning enligt taxa från Kretslopp syd samt avgift för avlopp enligt taxa från Njudung Energi. Kommunal fastighetsavgift i dagsläget ca 3 470 kr. Tillkommer gör kostnad för sotning samt brandskyddskontroll.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Byggnad uppförd i trä/timmer med plåttak. El ej vatten. Innefattar fähusdel med gjutet golv, används som förvaring. Loge samt vidbyggd lösdrift (används f.n. som vindskydd till betesdjuren). Ränne nås via rännebro, sämre skick. Byggnaden har stort renoveringsbehov.

Uthus

Äldre byggnad i trä med plåttak. Innefattar f.d. torrdass samt förvaringsutrymmen. Ej el eller vatten.

Garage

Murad garagedel med gjutet golv och smörjgrop med plats för en bil. Träöverbyggnad med tak av plåt. Övervåning har använts som snickeriverkstad. El (3-fas), ej vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen jordbruksmark uppgår till totalt 7,6 ha enligt skogsbruksplanen klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 7 ha och arealen betesmark till 1 ha. Åkermarken har normal produktionsförmåga och tillfredställande dränering och betesmarken har något lägre avkastning och kvalité.

Jordbruksmarken är muntligt upplåten till tre olika brukare fram till tillträdesdagen. Ersättningen för 2023 tillfaller Säljaren. Del av tomtmarken nyttjas för bete.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är virkesrik med hög bonitet. Det stadsnära läget innebär att skogen nyttjas flitigt som rekreationsområde och genomkorsas av ett flertal stigar och stråk.
På fastigheten finns en aktuell skogsbruksplan upprättad av Claes Arvidsson, Areal Vetlanda. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 4,9 ha med ett virkesförråd om 1 797 m3sk, (367 m3sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 24 % och gran 76 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 10 m3sk/ha och år och årligt tillväxt uppskattas till 12 m3sk över den kommande 10 års perioden med hänsyn till föreslagna åtgärder.
Av virkesförrådet utgör 1 607 m3sk skog i huggningsklass S2.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Fastighetens jakträtt är ej upplåten. Jakträtten tillfaller ny ägare på tillträdesdagen.

Övrigt

För mer information om Sävsjö och tidigare Vallsjö socken med omnejd, se www.savsjo.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Sävsjö Eksjöhovgård 8:11

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 13,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,9 ha
Inägomark 7,6 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 13,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 283 000 kr
Betesmark 12 000 kr
Skogsmark 587 000 kr
Tomtmark 120 000 kr
Bostadsbyggnader 343 000 kr
Ekonomibyggnader 16 000 kr
Summa: 1 361 000 kr
Fastigheten försäljes genom öppen anbudsgivning. Anbud kan lämnas skriftligen, muntligen eller via e-post. Skriftligt anbud skickas till [email protected] eller via post till Areal, Storgatan 12, 574 32 Vetlanda. Det åligger anbudsgivare att säkerställa att anbudet har mottagits av fastighetsmäklaren. Det förutsätts att fastigheten har besiktigats och att finansieringen är klar innan anbud lämnas. För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
Fastigheten försäljes genom öppen anbudsgivning. Anbud kan lämnas skriftligen, muntligen eller via e-post. Skriftligt anbud skickas till [email protected] eller via post till Areal, Storgatan 12, 574 32 Vetlanda. Det åligger anbudsgivare att säkerställa att anbudet har mottagits av fastighetsmäklaren. Det förutsätts att fastigheten har besiktigats och att finansieringen är klar innan anbud lämnas. För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Kontaktperson

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier