Elisebygget

Skogsgård i Östergötland med fina möjligheter. Bra jaktmarker och fiskerätt.
Areal: 77 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/10 2020
Skogsgård omfattande drygt 77 hektar i norra Östergötland där tyngdpunkten är på växtliga ungskogar. Fastigheten erbjuder ett bra bostadshus och goda möjligheter till hästhållning. För den jakt- och fiskeintresserade finns både bra jaktmarker med bland annat älg och kronvilt samt fiskerätt i närliggande sjöar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (30)

Foto: Magnus Jansson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Gårdens bostadshus är uppfört i 1,5 plan på mitten av 1930-talet och totalrenoverades år 2013. På nedre plan finns kök med matplats och en fungerande järnspis, två rum, hall, badrum och en groventré. Övre plan bjuder på möblerbar hall med utgång till balkong, två sovrum samt två väl tilltagna kattvindar. I källaren finns vattenpump och hydrofor. Huset värms upp med luftvärmepump som är kopplad till vattenburet system, i bostaden finns också ett antal eldstäder Vatten från grävd källa och avlopp till trekammarbrunn. Huset är uppfört i trä med tegeltak, brädfodrad fasad, på gjuten platta och del med källare. Boytan uppgår till 80 kvm och biutrymmen till 19 kvm enligt taxeringen. Bostaden är för närvarande uthyrd för 60 tkr per år i kallhyra, i hyran ingår ekonomibyggnader intill bostadshuset samt två beteshagar.

Kartorp

Enskilt beläget torp från 1800-talet med uppvuxen trädgård och tillhörande uthus Via hallen når man kök och vardagsrum, på ovanvåningen finns en möblerbar hall och ett sovrum. El finns indraget samt två eldstäder, torpet har sommarvatten. På tomten finns bastu, förråd, utedass samt vedbod. Huset är uppfört i timmer på torpargrund, brädfodrad fasad, tak av betongtegel. Torpet är för närvarande uthyrt för 25 tkr per år.

Ekonomibyggnader

Stall

Enklare stallbyggnad med två boxar lämpliga för ponny samt en större loge med goda förvaringsmöjligheter. Träbyggnad på stenfot med plåttak.

Övriga ekonomibyggnader

På gården finns ett magasin samt en bod lämpliga som förråd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen så uppgår åkermarken till 3,7 ha, delar av arealen används som hästbete och övrig åkermark ligger i träda.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättade år 2017 och är framräknad och uppdaterad med åtgärder till innevarande år. Den produktiva skogsmarken uppgår till 67 ha med ett virkesförråd på totalt 6 393 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 7,6 m3sk per hektar. Arronderingen av fastigheten är god, större delen av beståndet ligger nära väg. Åldersfördelningen har en tyngdpunkt mot ungskog och röjskog.

Jakt och fiske

Jakten är tillgänglig för ny ägare från tillträdesdagen. I markerna finns älg, kronvilt, vildsvin och rådjur. Fastigheterna ingår i Godegårds älg- och kronskötselområde. Fastigheten Rådåsa 1:4 har fiskerätt i Holmsjön och Braskhult 1:7 i Årsjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Motala Braskhult 1:7 samt Motala Rådåsa 1:4

Ägare

Kjell Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 67,0 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Inägomark 3,7 ha
Övrigmark 0,9 ha
Myr/kärr/mosse 3,7 ha
Summa: 77,0 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 3 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Elisebygget och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning