Ellingebo

Virkesrik skogs- och jordbruksfastighet med fina jakt och fiskemöjligheter.
Areal: 45 ha
Kommun: Munkedal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 300 000 SEK
Anbudsdag: 22/2 2021
Visning:
30/1 kl 11:00-12:00
Anmälan krävs.
5/2 kl 13:00-14:00
Anmälan krävs.
Med mark ner till Örekilsälven bjuder denna virkesrika fastighet på fin jakt och fiske. Men också möjligheter till att bedriva ett mindre jord och skogsbruk. Stilfullt och charmigt bostadshus med stort renoveringsbehov i soligt läge och med utsikt över åker och älv. Äldre ladugård och åkermark i direkt anslutning till fastighetens byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uddevalla
Ödsmål 230
459 94   Ljungskile
Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Bilder (13)

Foto: Torbjörn Mellin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Stiligt bostadshus i omodernt skick, men med mycket charm och rejäl takhöjd. Nybyggnadsår 1928 (tax info). Byggnaden har inget fungerande vatten och avlopp och kräver en omfattande modernisering och renovering. Boyta: 93 kvm och Biyta 5 kvm (tax info) Renoveringar: Taket är omlagt och plåtarbeten runt skorstenen utförda ca 2012.

Byggnadssätt
Byggnadssätt: Grund: Torpargrund i huggen granitsten, Stomme, bjälklag och fasad i trä under ett nyare tegeltak. Fönster: 3-glas och några 2-glasfönster, Plåtarbete: Plåt, Ventilation: Självdrag.

Planlösning
Entréplan med glasveranda, tre rum samt kök, groventré och trappuppgång till övervåningen.
Övervåning: Tre sovrum ett badrum samt balkong och förvaringsgarderober.

Kök, WC/Bad
Äldre helt omodernt kök och WC/Bad.

Vatten, avlopp, el, uppvärmning och eldstäder
Äldre avlopp finns men är bortkopplat. Grävd vattenbrunn finns men är inte i funktion. El finns inkopplat och är i funktion. Bostadsbyggnaden har ett äldre vattenburet värmesystem med vägghängda element som värms upp med vedpannan i köket, funktion och skick är inte känt. Fastigheten har alltid haft på en vis grundvärme under vintrarna med hjälp av elelement. Byggnaden har en centralt belägen skorsten av okänd standard.

Övrigt
Fiber: Fastigheten har framdragen fiber till bostadshusets yttervägg., men ej inkopplad in i huset. Grundavgiften är betald. För mer information se [email protected] samt se websida: www.nkfn.se

Övriga bostadshus

Äldre stuga i behov av renovering. Omodern utan el, vatten och avlopp. Skorsten och vedspis. Byggnadssätt: Torpargrund. Bjälklag, stomme och fasad i trä under ett tegeltak. Äldre 1 och 2-glas fönster.

Energideklaration

Säljaren har inte låtit göra någon energideklaration och kommer inte göra någon. Köparen kommer att friskriva sig från detta ansvar i Köpekontraktet.

Driftskostnader

Vägavgift ca 1100 kr, försäkring ca 4300 kr.
Driftskostnaden är ej komplett då bostadshuset stått obebott i många år och ej är beboligt. Endast lite el för underhållsvärme vintertid har förbrukats samt kostnader för vägavgift och försäkring. Kontakta gärna ansvarig mäklare för frågor rörande driftskostnader.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre sk högbyggd ladugård i vinkel. ca 354 kvm (tax info) Fähusdel, ränne och loge samt förvaringsutrymme med stor skjutport. Trästomme, träklädsel under ett tegeltak.

Skog och mark

Åker, betesmark och EU-stöd

Fastighetens åkermark ca 8 ha (enligt taxering) är belägen i ett rejält skifte i direkt anslutning till gårdens byggnader och sträcker sig ner mot älven. Åkermarken är lättåtkomlig och lättbrukad med normal bördighet för området. Betesmarken ca 2 ha (enligt taxering) är främst belägen i ett mindre skifte ”uppe på skogen” i fastighetens norra kant. Inga stödrätter följer fastigheten, då dessa ägs av tidigare brukaren av jordbruksmarken. Fastigheten ligger i Kompensations område 7.

Skogsmark

Mycket virkesrik skogsfastighet i ett skifte. Skogsbruksplan (Sbp) upprättad 2018-04-03 av Arne Mattsson, Skogsfakta. Inget har avverkats sedan dess enligt säljaren. Med 3 års tillväxt är virkesvolymen ca 7200 m3sk var av merparten är äldre granskog. Skogsmarken ligger i en syd/östlig slutning och är bördig med en bonitet beräknad till ca 8,6 m3sk/ha/år enligt sbp. För mer info se utdrag ur sbp nedan. Eller besök areal hemsida www.areal.se/fastigheter/ellingebo för komplett sbp.

Nyckelbiotoper mm

Inga kända nyckelbiotoper finns enligt säljarna. Ett naturvärdesobjekt finns markerat på fastigheten samt två fornlämningar. Se karta på www.areal.se/fastigheter/ellingebo

Jakt

Fastigheten ligger i kanten av Kynnefjäll och erbjuder fina och varierande jaktmöjligheter för både älg och småvilt. Ellingebo 1:4 och 1:10 ingår i Sörbygdens älgskötselområde och Sörbygdens kronhjortsskötselområde. Skrapeland 1:6 är oregistrerad för älgjakt (uppgifterna härrör från Länsstyrelsen)

Fiske

I den mån fiskerätt föreligger, följer denna fastigheten och är tillgänglig för köparen efter att fastigheten tillträtts och till fullo betalts. Enligt säljarna har fastigheten fiskerätt i Örekilsälven utmed den sträcka av älven som fastigheten sträcker sig utmed och till mitten av älven. Se vidare dokument och karta angående fiske i Örekilsälven på areal hemsida www.areal.se/fastigheter/ellingebo

Vägar

Fastigheten har del i Orredalens vägsamfällighet (Munkedal Grinås Ga:2) med 11 %. Detta är grusvägen som går upp till skogen, mitt emot ladugården. Årsavgiften är ca 1100 kr per år.

Rättsförhållande

Fastighet

Munkedal Ellingebo 1:4 och 1:10 samt Munkedal Skrapeland 1:6

Ägare

Ann-Louise Gustafsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,9 ha
Impediment 5,2 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Inägomark 12,4 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 46,0 ha

Taxeringsvärde

Ellingebo 1:4 och 1:10 med typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet) samt Skrapeland 1:6 med typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet) taxeringsvärde år 2020. Tomtmarksvärde 93 000 kr. Bostadsbyggnadsvärde 363 000 kr. Skogsmark 906 000 kr, 17 ha. Skogsimpediment 45 000 kr, 14 ha. Åkermark 213 000 kr, 8 ha. Betesmark, 28 000 kr, 2 ha. Ekonomibyggnad, 71 000 kr. Summa 1 719 000 kr, 41 ha.

Inteckningar

1 st skriftligt pantbrev (inteckning) om 15 000 kr finns i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

För fysisk person (privat person) kan Förvärvstillstånd i vissa fall krävas från länsstyrelsen vid förvärv av fastigheten, då fastigheten ligger inom s.k. glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Jag är intresserad av fastigheten Ellingebo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning