Elovsbyn

Skog i Långserud
Areal: 72 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 900 000 SEK
Anbudsdag: 11/11 2022
Obebyggd skogsfastighet i naturskönt område, med strandlinje i Kniptjärn och Lilla Örtjärn. Under avstyckning.

Obebyggd skogsfastighet på ca 72 ha med ca 52 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 8600 m³sk. Huvudsakligen skog i tillväxt. Naturskönt område med strandlinje i Kniptjärn och Lilla Örtjärn. Fastigheten är under avstyckning och har ännu inte fått en egen beteckning.

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Elovsbyn

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 52 ha i ett skifte. Virkesförrådet är beräknat till ca 8600 m³sk med ett medeltal på 165 m³sk per hektar. Gran/tall utgör ca 86% och lövskog ca 14%. Medelboniteten är beräknad till 5,5. Huvuddelen av skogen är tillväxtskog i G1 – G2. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan upprättad hösten 2021.

Nyckelbiotoper

På skiftet finns två nyckelbiotoper, en norrut på den smala delen på ca 1,4 ha och en längst ner på skiftet på ca 5,8 ha. Båda nyckelbiotoperna är beslutade som biotopskydd. Virkesförrådet på dessa nyckelbiotoper ingår inte i skogsbruksplanens virkesförråd.

Jakt

All jakt följer fastigheten. Älgjakt bedrives i Elovsbyns jaktlag på ca 700 ha.

Fiske

Fastigheten ingår i Västra Långseruds FVO där ett stort antal sjöar ingår.

Övrigt

Området längst ner på den smala delen av skiftet ingår i Segolstorpshöjdens naturreservat. Området är ca 5 ha och ingår inte i den produktiva skogsarealen. Av beslutet gällande reservatet framgår att inget hinder finns för virkestransport på basväg genom området.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Elovsbyn 1:31 (del av)

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 51,6 ha
Skogsimpediment 8,4 ha
Övrigmark 11,9 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 72,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är under avstyckning från Säffle Elovsbyn 1:31. Det finns därför inget relevant taxeringsvärde förrän ett nytt värde åsättes per 2023-01-01.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte är bosatt inom kommunens glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Elovsbyn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Elovsbyn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier