Elovsbyn

ca 96 ha produktiv skogsmark i naturskönt område med lång strandlinje.
Areal: 118 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 700 000 SEK
Anbudsdag: 1/12 2020
Obebyggd skogsfastighet med ca 96 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 13.350 m3sk. Huvudsakligen skog i tillväxt. Naturskönt område med lång strandlinje i Fjälltjärn och strand i Kniptjärn och Lilla Örtjärn.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (20)

Foto: Lars Bäckström, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 96 ha på två skiften. Virkesförrådet är beräknat till ca 13.350 m3sk med ett medeltal på 140 m3sk per hektar. Gran/tall utgör ca 85% och lövskog ca 15%. Medelboniteten är beräknad till 6,3. Huvuddelen av skogen är tillväxtskog i G1 – G2, ca 3.100 m3sk i huggningsklasserna S1 – S3. Södra skiftet har en vacker strandlinje mot Fjälltjärn och mycket bra tillgänglighet med väg igenom skiftet. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På det norra skiftet finns två nyckelbiotoper, en norrut på den smala delen på ca 1,4 ha och en längst ner på det norra skiftet på ca 5,8 ha. Båda nyckelbiotoperna är beslutade som biotopskydd. Virkesförrådet på dessa nyckelbiotoper ingår inte i skogsbruksplanens virkesförråd.

Jakt

All jakt följer fastigheten. Älgjakt bedrives i Elovsbyns jaktlag på ca 700 ha. Fastigheten har två platser i jaktlaget.

Fiske

Fastigheten ingår i Västra Långseruds FVO där ett stort antal sjöar ingår.

Övrigt

Området längst ner på den smala delen av norra skiftet ingår i Segolstorpshöjdens naturreservat. Området är ca 5 ha och ingår inte i den produktiva skogsarealen. Av beslutet gällande reservatet framgår att inget hinder finns för virkestransport på basväg genom området.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Elovsbyn 1:31

Ägare

Kerstin Tilstam 1/10
Birgitta Forssblad 1/15
Dag Mannegren 1/20
Hans Mannegren 1/15
Anita Lindskog 1/10
Margareta Carlborg 1/10
Sven Torbjörn Lindskog 1/20
Åsa Isacson 1/5
Christina Hansson 1/10
Gunilla Camber 1/20
Maria Gothe 1/20
Elisabeth Gothe 1/15

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 113,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 95,6 ha
Skogsimpediment 8,4 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Inägomark 0,0 ha
Övrigmark 12,5 ha
Summa: 118,4 ha

Taxeringsvärde

En avstyckning har skett från Elovsbyn 1:31 som omfattar ca 11 ha där fastighetens samtliga byggnader och betesmarker ingår. Det finns därför inget relevant taxeringsvärde förrän ett nytt värde åsättes per 2021-01-01.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 50 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte är bosatt inom kommunens glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Elovsbyn och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning