Enångers-Boda

Välarronderad och lättillgänglig skogsfastighet om ca 42 ha i ett skifte. Virkesförråd ca 7 000 skogskubikmeter.
Areal: 42 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2020
Obebyggd skogsfastighet belägen väster om Enånger i Hudiksvalls kommun. Total areal ca 42 ha varav drygt 40 ha produktiv skogsmark. Marken ligger väl samlad i ett välarronderat och lättillgängligt skifte med god terräng. Välskötta och gallrade skogar med med stor andel äldre skog. Virkesförrådet uppskattas till ca 7 000 m³sk. Fastigheten ingår i Enångers västra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Arealen produktiv skogsmark uppgår till ca 40,2 ha och ligger väl samlad i ett skifte med god tillgänglighet. Flacka och stenfria marker med god tillgång till sand ger bra förutsättningar för att bryta ny väg samt underhålla befintligt vägsystem. På fastigheten finns även fina platser för den som önskar uppföra tex ett fritidshus med närhet till jakt, fiske och bad.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Linnea Åkerlund, LRF Konsult, under februari 2019. Skogsbruksplanen har därefter justerats med 2 års tillväxt. Virkesförrådet bedöms uppgå till 7 058 m³sk vilket ger medelförråd om 176 m³sk/ha. Ca 4 700 m³sk befinner sig i huggningsklasserna S1 och S2 skog. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 69 %, gran 22 % samt löv 9 %.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Enångers västra viltvårdsområde som omfattar ca 4 800 ha jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Fiske

Lorttjärnen erbjuder fiske efter öring och abborre. Lorttjärnen ingår i Enångers fiskevårdsområde. Se www.enångersfiskeklubb.se för mer information.

Vägar

Fastighetens har del i vägar enligt nedan.

Grängsjövägen och Västerrockavägen som förvaltas av Grängsjö-Västerrocka samfällighetsförening (gemensamhetsanläggning Gränsjö GA:1 & Tosätter GA:5). Årlig utdebitering enligt andelstal.

Lorttjärnsvägen. Utdebitering efter utkört virke.

Den sista vägsträckan som leder från Lorttjärnsvägen fram till fastigheten underhålls av fastighetsägaren.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Gränser

Fastighetens gränser är till övervägande del väl uppmärkta. Vissa sträckor kan dock vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Enångers-Boda 4:14

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 43,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,2 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 41,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Summa: 1338000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning