Englunds

Lämplig gård
Areal: 5 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 590 000 SEK
Vårdat bostadshus med åkermark i ett stycke och virkesrik skogsmark i Södra Veckebo, Hälsingland.

Här erbjuds flera fastigheter som tillsammans bildar en sammanhållen gård med öppet läge i Södra Veckebo, ca 20 minuters bilresa sydväst om Ljusdal. Bostadshus om 4 rum och kök i vårdat skick som passar för såväl den mindre som den lite större familjen. Den gamla ladugården har renoverats och rymmer varmbonad tvättstuga och hundhus samt vinkällare, carport med plats för två bilar och vedbod. Åkermarken är i ett stycke och skogsmarken virkesrik, båda samlade invid bostaden vilket ger möjligheter till odling, djurhållning och skogsbruk i mindre skala. Med ingående i viltvårdsområde om ca 3 300 ha och en öringförande bäck som rinner genom gårdens marker erbjuds natursköna upplevelser runt knuten.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Englunds

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 45 bilder
Visa alla 45 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är i 1 1/2 plan och ursprungligen uppfört i början av förra sekelskiftet. Till byggnadens bottenvåning välkomnas du av en trivsam hall med dubbeldörrar. Rakt fram från hallen återfinns ett förmak från vilket toalett med WC och dusch, kök samt vardagsrum med braskamin nås. Kök med sedvanlig utrustning samt gemytlig matplats i burspråk. Vardagsrummet ger möjlighet till ytterligare ett sovrum. Nedervåning med laminatgolv och panel/tapet på väggarna. Toalett med kakel och klinker från 1996. I hallen finns trappen till bostadshusets övre plan.

Övervåning med hall från vilken tre sovrum nås (dörrar saknas till två av rummen). I ett av sovrummen finns platsbyggda garderober, järnspis som använts av nuvarande ägare samt en kattvind, förberedd för toalett med dragna VA-ledningar. Ytterligare en kattvind nås från ett av de andra sovrummen. Övervåning uteslutande med trägolv. Vinden nås via inspektionslucka från utsidan på östra gaveln. Husets källare nås från utsidan och rymmer varmvattenberedaren och äldre hydroforanläggning.

Byggnaden är uppförd på torpargrund av betong, delvis källare som nås från utsidan. Takbeklädnad av plåt, stomme av trä med fasad av lockpanel. Både en- två- och treglasfönster finns i bostadsbyggnaden. Uppvärmning via oljefyllda elradiatorer samt luftvärmepump, -19. Punktvärme från braskamin i vardagsrum. Två murstockar varav en nyttjas. Bostadens taxerade boyta är 106 m² (132 m² enligt säljarens mätning) med biarea om 20 m².

Under nuvarande ägare har följande renoveringar utförts: 1996 – helrenoverat badrum. 1997/1998 – tillbyggnad av kök, ny el och vvs på bottenplan, nytt kök, nya avloppsstammar och ledning ut till brunnen, isolerat golv på bottenplan, installerat vedkamin. 1999 – tilläggs isolerat vind med kutterspån, 2001 – byggnation av brokvist, 2016 – utvändig målning, 2017 – fiber indraget (leverantör Ljusnet) och 2019 – luftvärmepump.

Vatten via Södra Veckebo vattenförening med ca 60 anslutna hushåll. Elektrisk varmvattenberedare. Äldre brunn finns på gården med tillkopplad hydroforanläggning i källaren. Funktion dock osäker då anläggningen inte använts på många år. Enskilt avlopp med två brunnar.

Lusthus

På fastigheten finns ett tjusigt lusthus uppfört 1999. Här ges möjlighet till avkoppling och trivsel under stora delar av året.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns upprättad.

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning har utförts av Anticimex 2023-11-06.

Driftskostnader

El - 20 000 kr 12 751 kWh (2022)
Sophämtning - 2 000 kr
Vatten och avlopp - 3 000 kr
Sotning - 750 kr
Väg - 250 kr
Försäkring - 4 000 kr
Summa: 30 000 kr

Redovisade driftskostnader avser det senaste året då hushållet utgjorts av en person. För uppvärmning har även ca 10 m³ ved förbrukats.

Ekonomibyggnader

Fd ladugård

Byggnad uppförd i trä delvis på platta med murade väggar. I övrigt träkonstruktion med jordgolv. Byggnaden omgjord/renoverad 1996/1997 till två carportar, förråd, vinkällare, hundgård samt tvättstuga. De murade väggarna kring tvättstuga och hundgård isolerades samt betongsprutade ut- och invändigt i samband med renoveringen. Även taket på tvättstugedelen isolerades vid samma tidpunkt. I samband med ombyggnaden drogs även ny el samt nya avloppsledningar. Utöver det även nytt plåttak samt dränering av norra och östra sidan av byggnaden. Luftvärmepump från 2022 finns i delen med tvättstuga och hundgård. I anslutning till byggnaden finns en tillbyggd vedbod.

Lada

Öster om bostadshuset finns en enklare timmerbyggnad på plintar med plåttak lämplig för förvaring. Sättningar i byggnaden har provisoriskt åtgärdats.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i oktober 2023 av Jan Andersson Skogstjänster. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 3,0 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 722 m³sk vilket ger ett medelförråd om 241 m³sk/ha. På 87% av arealen finns skog i huggningsklasserna G2 och S1. Resterande del av skogen återfinns i huggningsklass G1. Medelboniteten är skattad till 7,0 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 25 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 9% tall, 83% gran och 8% löv.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Utöver angivna fastigheter i skogsbruksplanen finns ett område skogsmark om ca 1500 m² vid väg 310 som brukats av ägare till försäljningsobjektet. Det saknas dock lagfart eller annat som styrker ägande av området. Området utgörs av före detta odlingsmark planterat med gran som delvis avverkats.

Åkermark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 2,1 ha och ligger samlad kring bostadshuset. Åkermarken har upplåtits genom muntligt avtal utan ersättning. Brukaren är uppsagd och ny ägare kan disponera åkermarken från och med kommande odlingssäsong.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Veckebo viltvårdsområde som omfattar ca 3 300 ha, kontaktperson är Tom Ståhlberg som nås på telefon 070-321 53 94.

Fiske

Trakten erbjuder goda möjligheter till ett varierat fiske som t.ex. det närbelägna Skålsjösystemet för put and take fiske, harr och öring i älven Ljusnan samt flera fina vatten för abborre och gädda. Fisket administreras av Färila FVO. Se mer information på https://www.farilafiske.se/

Registrerade naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se

Vägar

Försäljningsobjektet har del i Ljusdal Veckebo Ga:3, där byvägen förbi gården ingår.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt & Dokument.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Veckebo 4:8, 4:33, 4:39 och 1:11

Ägare

Mårten Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 5,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 3,0 ha
Inägomark 2,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 5,4 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet är samtaxerat med ytterligare en fastighet utgörande obebyggd skogsfastighet, varför separat åsatt taxeringsvärde å skog saknas. Taxeringsvärde år 2023 för övriga delar till försäljning är enligt följande:

Tomtmarksvärde 100 000 kr
Bostadsbyggnadsvärde 320 000 kr
Åkermark 62 000 kr
Ekonomibyggnad 31 000 kr

Inteckningar

En penninginteckning om 585 000 kr finns uttagen, gemensamt intecknad i försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se Prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se Prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier