Enkullskogen

Skogsegendom i Nittkvarn
Areal: 199 ha
Kommun: Ludvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 500 000 SEK
Skogsfastighet på 199 ha med vildmarkskänsla ca 20 km väster om Grängesberg. Produktiv skogsmark 117 ha och mossimpediment 81 ha. Virkesförråd ca 15 000 m3sk.

Vid Nittkvarn ca 20 km väster om Grängesberg ligger denna välarronderade skogsfastighet på närmare 200 ha. Fastigheten bjuder på mycket vildmarkskänsla med skog blandat med stora myrar.
Skogen är talldominerad och den produktiva skogsmarken omfattar ca 117 ha med bedömt virkesförråd om 15 000 m3sk. Välkommen att besöka Enkullskogen!

Kontakta Areal

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Enkullskogen

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder

Visa alla 42 bilder
Visa alla 42 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och skogsmark

Skogsmarken omfattar totalt 117,4 ha enligt skogsbruksplan upprättad i sept 2019 av Christer Carlsson. Någon avverkning har inte skett efter planens upprättande. Med hänsyn till 3 års tillväxt bedöms virkesförrådet idag till 15 078 m3sk eller 128 m3sk/ha. Fastigheten är talldominerad med 79 % av virkesförrådet . Resterande volym fördelar sig på 18 % gran och 3 % löv. Medelbonitet 4,7 m3sk/ha/år.
Av virkesförrådet är ca 7 200 m3sk klassade som S1 och S2-skog. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Impediment

Impedimenten på drygt 80 ha består av mossmarker.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Älgjakten bedrivs för närvarande gemensamt med grannar på ca 400 ha. Tilldelning 2022 , 1 vuxen och 1 kalv.
Fastigheten bjuder på spännande skogsfågeljakt med mycket vildmarkskänsla!

Fiske

Fiskerätt saknas.

Vägar

Fastigheten har tillgång till väg från 3 olika håll. Allmän väg i söder, skogsväg från norr med servitut . Skogsväg från väster över Storas mark. Gemensamhetsanläggningar saknas. Enligt överenskommelse får Stora nyttja vändplanen på norra vägen.

Rättsförhållande

Fastighet

LUDVIKA ENKULLSKOGEN 1:11

Ägare

Tommy Myllergård 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 199,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 704 000 kr
Skogsimpediment 197 000 kr
Summa: 3 901 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 200 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen krävs för köpare som ej är bosatt inom Grangärde och Säfsnäs församlingar.

Karta

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Enkullskogen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Enkullskogen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier