Erikshult

Budgivning pågår!
Skogs- och fritidsfastighet med enskilt och ostört läge mellan Ulricehamn och Borås.
Areal: 10 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 350 000 SEK
Visning:
5/12 kl 11:00-12:30
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.

Budgivning

Budgivare 2 1 370 000 SEK 2021-12-03 kl. 14:09
Budgivare 1 1 360 000 SEK 2021-11-30 kl. 12:14
Erikshult är en liten skogsfastighet med fritidsboende och möjlighet till egen odling. Fastigheten ligger naturskönt med vacker utsikt över ägorna och skogen i väster. Enkel men trevlig mindre bostad och en ladugård med bra utrymmen för nyttjande efter eget behov. Skogsmarken är variationsrik och finns samlad kring gårdens byggnader. Med detta lämpar sig Erikshult väl för er som söker en egen liten gård med naturen som närmsta granne.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ulricehamn
Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (39)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostaden

Bostaden på Erikshult är uppförd år 1947 med stomme av reglad plank samt en utvändig fasad av stående träpanel. Taket renoverades år 2021 med nya läkt, takpannor i betong samt nya hängrännor och stuprör. Spröjsade fönster i trä med enkelglas. Byggnaden står på stenfot ovan torpargrund samt en mindre källardel.

Invändigt håller byggnaden enkel standard och saknar indraget vatten och avlopp. Vattenbrunn finns på tomten. Uppvärmning sker med direktverkande el. I markplan möts man av en mindre entréhall med trapp till övre plan, en lite skrubb samt ingång till köket. I köket finns en diskbänk med diskho till köksavlopp. Golvspisen är ej i funktion, men det finns en mindre ugn med två kokplattor. Den gamla vedspisen finns bevarad, men måste besiktigas innan användning. Skafferi där kylskåpet är placerat. Från köket når man även ett mindre tvättrum med handfat. I markplan finns ytterligare två rum som idag fungerar som sovrum och vardagsrum/tv-rum. I sovrummet finns en vedkamin med samma status som vedspisen i köket. På övre plan finns ett inrett och isolerat rum. Övriga utrymmen är oinredda och används idag för förvaring.

Säljaren avser att överlåta bostaden med befintliga möbler och inventarier, varför någon ytterligare städning/tömning ej kommer ske.

Bostaden har följande, av säljaren angivna driftskostnader:
Hushållsel (inkl uppvärmning) 4 472 kr, försäkring 2 360 kr, väghållning 910 kr. Summa 7 742 kr. Observera att driftskostnaderna är angivna enligt nuvarande ägares användning och med en person i hushållet.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Höghusbyggd ladugård under tak av plåt. Djurdelen har putsade väggar och inrymmer äldre inredning med fyra koplatser, en hästspilta samt tre boxar för ungdjur och ett mindre förrådsrum. Logen har trägolv och är indelad i två delar med förvaringsmöjligheter och uppgång till rännet som finns ovan djurdelen. På den östra gaveln finns gårdens utedass och utmed byggnadens södra långsida finns ett tillbyggt vagnskjul/vedförråd. Byggnaden har stomme och väggar i trä. El och belysning finns.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 9,2 ha som är väl samlad i ett skifte i direkt anslutning till byggnaderna och inägomarken. Skogsmarken är delvis kuperad med bäcken Lergan som rinner genom den låglänta marken. Här finns ett område om ca 2,5 ha som föreslås markberedas och planteras efter den avverkning som genomfördes för ett par år sedan. Skogen i övrigt utgörs huvudsakligen av ungskog och gallringsskog där granen dominerar i de produktiva partierna och där lövet dominerar på den fuktiga marken. Skogen består även av partier med ädellöv såsom bok och ek. Åldersmässigt fördelar sig skogen över samtliga huggningsklasser, men med övervägande andel i övre röjningsålder. Medelboniteten är beräknad till 6,9 m³sk/ha/år. Det föreligger ett röjningsbehov på ca 3 ha av skogsarealen. Virkesförrådet uppskattas enligt skogsbruksplanen till ca 780 m³sk vilket ger ett genomsnitt på ca 85 m³sk/ha. Av virkesförrådet utgörs 53 % av gran och 47 % av löv. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 46 m³sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 150 m³sk, varav hela volymen som gallring. Se även bifogad skogsbruksplan från 2021-09.

Inägomark

Fastigheten omfattar en inägomark som sträcker sig från gårdens tomtgräns och ner mot skogsmarken i väster. Tidigare nyttjades denna inäga som hästbete och den har även odlats bakåt i tiden. Under senare år har den legat i träda samt tjänstgjort som viltåker.

Övrig mark

Den övriga landarealen om ca 0,3 ha utgörs av tomt, gårdsplan, väg samt annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakt och fiske

Jakträtten är ej upplåten och överlåtes till Köparen på tillträdesdagen. I området finns en viltstam av främst rådjur, älg, vildsvin, hare och räv. Fastighetens ostörda läge samt brutna marker gör den till ett populärt tillhåll för vilda djur.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Erikshult 1:3

Ägare

Ann-Mari Olsson Db 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 9,2 ha
Inägomark 0,8 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 10,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 276 000 kr
Betesmark 33 000 kr
Tomtmark 130 000 kr
Bostadsbyggnader 80 000 kr
Ekonomibyggnader 28 000 kr
Summa: 547 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 10 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd.

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning