Erkheikki

Med bra läge
Areal: 115 ha
Kommun: Pajala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 945 000 SEK
Anbudsdag: 11/10 2022
Skog med 60,8 ha produktiv skog och jakt i jaktlag. Endast 15 min från Pajala.

Skogsfastighet endast 15 minuters bilfärd från Pajala. Stor andel slutavverkningsmogen skog och ett skifte med fint läge och strand mot Torne älv. Den produktiva skogsmarken uppgår till 60,8 ha och virkesförrådet utgörs av totalt 3 758 m3sk. Jakt i jaktlag och andel i Pajala skogsallmänning ingår också.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Erkheikki

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken är 60,8 ha och virkesförrådet har uppskattats till totalt 3 758 m³sk. Trädslagsfördelningen är 69% tall, 18% gran och 13% löv. Medelboniteten uppgår till 3,0 m³sk. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2016 av Jan-Erik Bragfors vid Skogsstyrelsen. Skogsbruksplanen är justerad med de åtgärder som är gjorda sedan dess. Tillväxt sedan planstarten har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår i Meja jaktlag vilka jagar på 2 713 hektar. Deras älgtilldelning är åtta vuxna älgar och åtta kalvar.

Fiske

Fastigheten Peräjävaara 1:4 fiskerätt i Toneälven är upplåten till PEJA fiskevatten. PEJA fiskevatten är en förening som samarbetar över byarna Anttis, Peräjävaara och Erheikki-Juhonpieti och förvaltar gemensamt 30 km av Torneälven. För närmare information se PEJA fiskevattens hemsida, peja-fiskevatten.se

Rättsförhållande

Fastighet

Pajala Erkheikki 1:12

Ägare

Susann Kreku 1/2
Robert Kreku 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 115,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 60,8 ha
Impediment 55,6 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 117,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 10 000 kr
Skogsmark 1 033 000 kr
Skogsimpediment 44 000 kr
Summa: 1 087 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 60 000 kr i fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier