Budgivning pågår!

Ersnäs

Skogsmark i Sörbyarna
Areal: 79 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Skogsfastighet mellan Ersnäs och Fällträsk med 36,8 produktiv skog och jakt på 2 428 hektar.

Budgivning

Budgivare 1 1 100 000 SEK 2022-06-17   kl. 09:00

Obebyggd skogsfastighet i mellan Ersnäs och Fällträsk. Skogsmarken uppgår till 36,8 ha med ett virkesförråd om 3 464 m3sk. och utgörs i huvudsak av slutavverkningsbar skog. Jakten på fastigheten ingår i Jaktklubb vilka jaga på 2 428 hektar. Jakträtt fri fr.o.m 1 januari 2023. Ett av fastighetens skiften ligger med byggbar mark mot Klubbvägen i Ersnäs. Möjlighet finns att köpa till Fällträsk 1:9 med dess bostadshus, ekonomibyggnader, åker- och skogsmark. Se fastighetens annons på areal.se

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Ersnäs

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken uppgår till 36,8 ha och virkesförrådet har uppskattats till 3 464 m3sk. Trädslagsfördelningen är 31% tall, 45% gran och 23% löv. Medelboniteten uppgår till 2,8 m3sk. Uppgifterna om skogsmarken kommer från skogsbruksplan upprättad i mars 2022 av Anders Larsson, Luleå.

Nyckelbiotop

Avdelning 3 på skifte 3 är av skogsstyrelsen klassad som nyckelbiotop.

Jakt

Fastigheten ingår i älgjaktslicens sökt av FLH jaktklubb vilka jagar på 2 428 ha totalt. Deras tilldelning var sju vuxna älgar och sju kalvar 2021. Ny ägare disponerar jakten fritt från 1 januari 2023.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Ersnäs 13:16

Ägare

Bernt Ingemar Dybern 1/3
Ulf Dybern 1/3
Björn Dybern 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 79,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,8 ha
Impediment 42,2 ha
Inägomark 0,2 ha
Summa: 79,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 3 000 kr
Skogsmark 1 247 000 kr
Skogsimpediment 78 000 kr
Tomtmark 435 000 kr
Ekonomibyggnader 61 000 kr
Bostadsbyggnader 170 000 kr
Summa: 1 994 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 75 000 kr i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier